Головна‎ > ‎

Навчальна робота   На кафедрі функціональної і лабораторної діагностики 
викладаються наступні дисципліни:
- "Функціональна діагностика у внутрішній медицині" для студентів 6 курсу медичного факультету;
- "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині" для студентів 6 курсу медичного факультету;
"Клініко-лабораторна діагностика у педіатрії" для студентів 6 курсу медичного факультету;
"Клініко-лабораторна діагностика у акушерстві та гінекології" для студентів 6 курсу медичного факультету;
"Клінічна біохімія" для студентів 3 курсу медичного факультету;
"Лабораторна діагностика" для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету.
ННІ післядипломної освіти: Первинна спеціалізація з фаху "Клінічна лабораторна діагностика", ПАЦ з фаху "Клінічна лабораторна діагностика" .
    
  Базою кафедри є Діагностичне відділення Університетської лікарні (вул. Клінічна,1). Частина практичних занять з дисциплін клініко-лабораторної діагностики проводиться в навчальному корпусі ННІ моделювання патологічних процесів по вул. Чехова,3 та в міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.
    Колектив кафедри велику увагу приділяє створенню сучасної матеріальної бази, удосконаленню методик викладання. Всі лекції для студентів та курсантів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

          Під час семінару  викладачі разом із студентами обговорюють основні питання теми у вигляді дискусії, розбирають ситуаційні задачі, питання ліцензійного іспиту "Крок 1" та "Крок 2", проводять ділові ігри. 


     

    Метою вивчення курсу «Функціональна діагностика» є оволодіння сучасними діагностичними методиками у різних галузях медицини, аналіз їх результатів, вміння виявляти взаємозв'язок отриманих змін із відповідними етапами патогенезу захворювання, що є запорукою для постановки діагнозу та призначення обгрунтованого лікування.
    Завдання:
1. Вміти складати план обстеження хворого при типовому перебігу найбільш поширених захворювань різного профілю.
2. Вивчати сучасні функціональні методи діагностики та їх інформаційну цінність.
3. Оволодіти основними діагностичними методиками.
4. Інтерпретувати результати функціональних методів дослідження.
5. Вивчати та аналізувати за даними функціональних методів обстеження характер і тяжкість порушень функцій життєво важливих органів людини на кожному етапі захворювання.
6. Виявляти взаємозв'язок патогенезу захворювання та виявлених змін у результатах проведених обстежень.

Аналіз ЕКГ зі студентами
На фото:  доц. Дзига С.В. із студентами

На фото:  доц. Бакалець О.В. із студентами проводять тимпанометрію

На фото: Студенти під час проведення спірографії


Під час проведення рН-метрії шлунку  
На фото:  м/с гастроентерологічного відділення Жимела Г.В. із студентами


Проведення денситометрії 
На фото:  доц. кафедри Бакалець О.В. із студентами

Проведення електроенцефалографії
На фото:  доц. кафедри Бегош Н.Б. із студентами

На фото:  ас. Михайлів Л.М. із студентами проводять УЗД органів черевної порожнини

   
        В клінічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження периферичної крові, еякуляту, сечі, здійснюють оцінку гінекологічних та урологічних мазків під керівництвом викладача.

          В біохімічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження біохімічного профілю крові, використовуючи напівавтоматичний біохімічний аналізатор Humalyzer 2000.

В імунологічній лабораторії студенти самостійно проводять визначення вмісту молекул середньої маси, еритроцитарного індексу інтоксикації та циркулюючих імунних комплексів. Під керівництвом викладачів студенти здійснюють підготовку зразків для визначення показників клітинного імунітету методом проточної цитометрії та інтерпретацію отриманих результатів.

В імуноферментній лабораторій студенти ознайомлюються з методиками визначення гормонів щитовидної, прищитовидних, статевих залоз та наднирників, антитіл до вірусних гепатитів, гельмінтозів, TORCH-інфекцій.

В лабораторії полімеразної ланцюгової реакції студенти ознайомлюються з сучасним оснащенням лабораторії для дослідження ДНК та РНК.

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень.


 Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського", колектив кафедри у своїй роботі зосереджується на вдосконаленні якості викладання, сприянні розвитку творчих здібностей студентів, введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри.