Монографії, патентиПатенти:

1.  Патент на корисну модель  № 21349U  Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із систолічною дисфункцією Марущак М.І., Андрейчин С.М. -  Бюл. № 3 від 15.03.2007 року 

 

2. Патент на корисну модель № 63892 Україна, МПК (2011.01) А 61 В 17/00. Спосіб відбору крові в експерименті у щурів / А. А. Гудима, А. В. Доброродній, М. І. Марущак, В. Б. Доброродній, В. В. Коптюх – № u 2011 03185 ; заявл. 18.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.

3. Патент на корисну модель № 74083 Україна, МПК (2012.01) А 61 В 10/00. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі / М. І. Марущак, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус – № u 2012 06640 ; заявл. 31.05.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.