Колектив

Професорсько-викладацький склад кафедриЗавідувач кафедри — Марущак Марія Іванівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада — завідувач кафедри
E-mail — marushchak@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rHFPqU4AAAAJ&hl=ruhttps://www.linkedin.com/in/mariya-marushchak-720583113?trk=nav_responsive_tab_profileorcid.org/0000-0001-6754-0026http://www.researcherid.com/rid/H-6643-2016https://www.researchgate.net/profile/Mariya_Marushchak2


Професор кафедри — Кліщ Іван Миколайович 
Науковий ступiнь — д.б.н.
Вчене звання — професор
Посада — професор кафедри
E-mail  klishch@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RrYIY9kAAAAJ&hl=en&authuser=2https://www.linkedin.com/in/ivan-klishch-0ab712112?trk=pub-pbmaphttp://orcid.org/0000-0001-6226-4296https://www.researchgate.net/


Професор кафедри — Криницька Інна Яківна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання —професор
Посада— професор кафедри
E-mail  krynytska@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
https://www.linkedin.com/in/inna-krynytska-a3b590113?trk=nav_responsive_tab_profilehttps://www.researchgate.net/Завуч кафедри — Дзига Світлана Вікторівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — dzygasv@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gQ51gtIAAAAJ&hl=en&authuser=1https://www.linkedin.com/in/svitlana-dzyha-a4057b113?trk=nav_responsive_tab_profileorcid.org/0000-0002-9459-2419 Доцент кафедри — Бакалець Олена Валеріївна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — bakalets@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
             Наукові публікації:          
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YcSIqAkAAAAJ&hl=enhttps://www.linkedin.com/in/olena-bakalets-459737a4?trk=nav_responsive_tab_profilehttps://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/funkcionalnoie-diagnostiki-ta-klinicnoie-patofiziologiie/kolektiv1/orcid%20logo.jpg?attredirects=0http://www.researcherid.com/rid/Q-6764-2016https://www.researchgate.net/profile/Olana_Bakalets

Доцент кафедри — Бегош Ніна Богданівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — begosh@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=W7OVV54AAAAJ&hl=en&authuser=1https://www.linkedin.com/in/nina-begosh-4857bb113?trk=nav_responsive_tab_profile


Доцент кафедри — Потіха Наталя Ярославівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — д
оцент 
 кафедри
E-mail  potikha@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6RZmVGAAAAAJ&hl=en https://www.mendeley.com/

Доцент кафедри — 
Гаріян Марія Петрівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — д
оцент 
 кафедри
E-mail - hariyan@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wWm6O2cAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6amUW3JoZbNyitr8BCklHfzGba7Fw3QuZIIjgOpq3bCSkX62cxPcJyk1GY5eb5xS65rwoz87Bkxt2WVDkz2_PkeL9xPF9BCKn5DN7dCR8FYFmcI-fNNLEFBj4R1vPCHzEdYJVF2U2zlRITZjAtyQ3abRLrrA https://www.mendeley.com/


Асистент кафедри — Габор Галина Григорівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — gaborgg@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=BnaCxPwAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7gOy8hbNpQrpr_EvjCdPTfuLG9as9DrtBeckQBnJtmIAwMhZQ6PFUcsXug8IwyPnfeoU-PuwOls28Wk2PzYOaeWKoW-mlbalnbZ74-PXsBhOcUzhUhttps://www.linkedin.com/in/galina-gabor-03b59a113?trk=nav_responsive_tab_profilehttp://orcid.org/0000-0003-4704-4273https://www.researchgate.net/


Асистент кафедри —Мартинюк Іза Антонівна
Науковий ступiнь —
Вчене звання — 
Посада— асистент
E-mail  martunykia@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:
http://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F70TSxJZcbSjBt1LkQucUlbMlSMkTuGZUU0RjlOL_mXj837Fk65vtrDrUdujezCDhxbuy69S2CVF28AVY0duoGfUgdepw&user=oKdtGQsAAAAJhttps://www.linkedin.com/http://orcid.org/https://www.researchgate.net/

Асистент кафедри — Заєць Тетяна Анатоліївна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання —доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — djashunata@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AImnaxAAAAAJ&hl=en&authuser=2https://www.linkedin.com/in/tanya-zaets-5707b5113?trk=nav_responsive_tab_profilehttp://orcid.org/0000-0001-9357-3366https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/funkcionalnoie-diagnostiki-ta-klinicnoie-patofiziologiie/kolektiv1/Researcher%20ID%20-%20logo.jpg?attredirects=0https://www.researchgate.net/profile/Tanya_ZaetsАсистент кафедри — Панасюк Ярослав Вікторович
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — 
Посада — асистент
 
 кафедри
Наукові публікації:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2jXQAwMAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5aI9vv3-E4psJow5nbvqWhRrQfRYimlb13jAdUu8-P8tlN41E_PGDom8UgouUBAjMPLSEkHL3zGu-C1zZhhPQi9ka6Xox6jMhnA-SS66iWGT7i5jUhttps://www.linkedin.com/in/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA-bb234a113/http://orcid.org/https://www.researchgate.net/


Аспірант кафедри — Максів Христина Ярославівна
Вчене звання   аспірант
Посада — аспірант кафедри
E-mail — maksiv@tdmu.edu.ua
Наукові публікації
https://scholar.google.com.ua/https://www.linkedin.com/feed/orcid.org/0000-0001-9867-3307http://www.researcherid.com/rid/Q-7282-2016https://www.mendeley.com/newsfeed/https://www.researchgate.net/


Старший лаборант  кафедри — Шубала Василина Зеновіївна
Посада — старший лаборант кафедри
E-mail — shudala_vz@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача