Наукові публікації Кошака Богдана Олександровича

  1. Сміян С.І., Кошак Б.О. Шляхи корекції ендотеліальної дисфункції у ухворих на анкілозивний спондилоартрит та в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Підсумкова LXІ науково-практична конференція. Тернопіль. 2018: 99-100
  2. Сміян С.І, Кошак Б.О, Білуха А.В. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на анкілозивний спондилоартрит. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. №2(76). С 54-58.
  3. Смиян С.И. Кошак Б.О. Стратификация факторов риска дисфункции эндотелия у больных анкилозирующим спондилоартритом. Докторах боротномаси вестник врача.2018(1):74-75.
  4. Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С. Застосування квінаприлу та l-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Вісник наукових досліджень. 2018(2):29-33.
  5. Сміян С.І., Кошак Б.О. Обґрунтування необхідності й оцінка ефективності корекції ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом. Український медичний часопис 3(1) (125) – IX/X 2018 С 93-06
  6. Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С. Визначення частоти факторів серцево-судиннго ризику в пацієнтів із Анкілозивним спондилоартритом. Вісник наукових досліджень. 2017(1):56-59.
  7. Сміян С.І., Кошак Б.О. Стратифікація факторів серцево-судинного ризику у хворих на Анкілозивний спондилоартрит. Жіноче Здоров’я: Імплементація Сучасних Протоколів В Клінічну Практику: Збірник Матеріалів Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції. Тернопіль. 2017:127
  8. Koshak B.O. Determining the frequency factors of cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ/ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE №2.1 (95) 2017
  9. Smiyan S.I., Koshak B.O. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017(3):5–9.
  10. Koshak Bogdan. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with AS. THE 21st INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS dedicated to the 60 th anniversary of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University. Ternopil 2017:37
  11. Сміян С.І., Кошак Б.О. Роль ендотеліальної дисфункції у виникненні серцево-судинного ризику у хворих на Анкілозивний спондилоартрит. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Підсумкова LX науково-практична конференція. Тернопіль. 2017: 99-100
  12. Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С., Легка Л.Л. Оцінка ендотеліальної дисфункції і серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит. Український ревматологічний журнал. 2017(69):75-76
  13. Кошак Б.О. Вміст циркулюючих ендотеліальних клітин в крові як маркер ендотеліальної дисфункції у хворих на анкілозивний спондилоартрит. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень JC&EMR. 2017 (3):974-981
  14. Кошак Б.О. Оцінка депресивних розладів у хворих з анкілозивним спондилоартритом. Здобутки клінічної і експерементальної медицини. 2016(1):33-36.
  15. Сміян С.І., Кошак Б.О. Маховська О.С. Актуальність застосування своєчасної діагностики у пацієнтів з запальним болем в нижній частині спини і периферичним артритом в асоціації з HLA B27. Актуальні питання внутрішньої медицини; тези наукових доповідей науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю ДЗ ≪Дніпропетровська медична академія МОЗ України≫. Дніпропетровськ 2016: 48 с.