Наукові публікації Панасюка Ярослава Вікторовича

  1. Панасюк Я.В. Гістоморфологічна оцінка структурних компонентів кістки у щурів із скелетною травмою при корекції наночастинками. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Т. 17. № 2 (58). С. 40-44.
  2. Панасюк Я.В., Волков К.С., Корда М.М. Використання комбінації наноаквахелатів металів і наночастинок ловастатину для стимуляції репаративного остеогенезу в щурів. Клінічна та експериментальна патологія. 2016. Т. 15. № 5 (2). С. 53-59.
  3. Панасюк Я.В., Корда М.М. Вплив наночастинок ловастатину на остеорегенерацію при травматичному кістковому дефекті у щурів. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2016. Т. 20. № 1 (1). С. 32-36.
  4. Панасюк Я.В., Корда М.М. Эффект применения наночастиц ловастатина для оптимизации остеорегенерации в условиях костного дефекта у крыс. Проблемы биологии и медицины. 2016. № 3 (89). С. 153-158.
  5. Панасюк Я.В., Корда М.М. Експериментальне застосування ловастатину для інтенсифікації кісткової регенерації. Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 24 лют. 2016 р.). Вінниця, 2016. С. 78-79.
  6. Panasiuk Y., Korda M. Using of Lovastatin Nanoparticles for the Osteoporosis Treatment and Fracture Risk Reduction (Experimental Study). Боль. Суставы. Позвоночник. 2015. № 2 (18). С. 93.
  7. Панасюк Я.В., Корда М.М. Відновлення кісткового дефекту під впливом наноматеріалів. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумк. наук.-практ. конф., присв. пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 141.
  8. Панасюк Я.В., Корда М.М. Біохімічна характеристика посттравматичного репаративного остеогенезу при застосуванні наноаквахелатів металів. Літопис травматології та ортопедії. 2015. № 1-2. С. 19-21.
  9. Панасюк Я.В., Корда М.М. Нові можливості оптимізації відновлення кісткової тканини при переломах із використанням наноматеріалів. Український біохімічний журнал. 2014. Т. 86. № 5. С. 122-123.
  10. Панасюк Я.В., Корда М.М. Застосування ловастатину для стимуляції посттравматичної регенерації кісткової тканини. Матеріали ХVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). Тернопіль, 2014. С. 213.
  11. Панасюк Я.В., Корда М.М. Наноаквахелати металів стимулюють відновлення кісткового дефекту у щурів. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф., (Тернопіль, 21 трав. 2014 р.). Тернопіль, 2014. С. 129.
  12. Панасюк Я.В., Корда М.М. Вплив ловастатину на регенерацію кісткової тканини в щурів. Медична хімія. 2014. Т. 16. № 4. С. 36-40.
  13. Панасюк Я.В., Корда М.М. Стимуляція репаративної остеорегенерації за допомогою наноаквахелатів металів. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2014. Спец. випуск № 3. С. 67.
  14. Панасюк Я.В., Корда М.М. Нанотехнології в травматології: тенденції розвитку. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2012. Спец. випуск. № 2. С. 117.
  15. Панасюк Я.В., Корда М.М. Можливі механізми стимуляції регенерації кісткової тканин наноаквахелатами металів. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17 квіт. 2012 р.). Тернопіль, 2012. С. 198.
  16. Панасюк Я.В., Корда М.М. Перспективи застосування наноаквахелатів металів і наночастинок статинів для стимуляції репарації кісткової тканини. Матеріали ХVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 23-25 квіт. 2012 р.). Тернопіль, 2012. С. 228.
  17. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca, Co: пат. 109753, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61P 19/00. № u201600840; заявл. 02.02.16; опубл. 02.09.16; Бюл. № 17.
  18. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Co: пат. 108642, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61Р 19/00, B82Y 5/00. № u201600783; заявл. 01.02.16; опубл. 25.07.16; Бюл. № 14.
  19. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca, Co; пат. 110820. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61K 33/30, (2006.01) А61K 33/34, (2006.01) А61K 33/38, (2006.01) A61P 19/00. № u201603426; заяв. 04.04.16; опубл. 25.10.16; Бюл. № 20.
  20. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca: пат. 109881, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61P 19/00. № u201602987; заявл. 23.03.16; опубл. 12.09.16; Бюл. № 17.
  21. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Co: пат. 109882, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61P 19/00. № u201602988; заявл. 23.03.16; опубл. 12.09.16; Бюл. № 17.
  22. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg: пат. 110761, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61P 19/00, B82Y 5/00. № u201602982; заяв. 23.03.16; опубл. 25.10.16, Бюл. № 20.
  23. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca: пат. 108637, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61Р 19/00, B82Y 5/00. № u201600773; заявл. 01.02.16; опубл. 25.07.16; Бюл. № 14.
  24. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co: пат. 109019, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61Р 19/00. № u201601033; заявл. 08.02.16; опубл. 10.08.16; Бюл. № 15.
  25. Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co: пат. 110440, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61P 19/00, B82Y 5/00. № u201603507; заявл. 04.04.16; опубл. 10.10.16; Бюл. № 19.
  26. Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca: пат. 107263, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61К 33/06, (2006.01) А61Р 19/00, В82Y 5/00. № u201512461; заявл. 16.12.15; опубл. 25.05.16, Бюл. № 10.
  27. Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe: пат. 107278, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/26, (2006.01) А61К 33/30, (2006.01) А61К 33/34, (2006.01) А61К 33/38, (2006.01) А61Р 19/04, (2006.01) В82Y 5/00. № u2015124638; заявл. 21.12.15; опубл. 25.05.16; Бюл. № 10.
  28. Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg: пат. 107858, Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00, А61Р 19/00, B82Y 5/00. № u201512453; заявл. 16.12.15; опубл. 24.06.16; Бюл. № 12.