Вас вітає кафедра функціональної і лабораторної діагностики!

"Що вимагається від медицини?

Зовсім «небагато» — правильної діагностики і доброго лікування. "

М.М. Амосов

Другий рік поспіль кафедра посідає І місце

за рейтинговою системою оцінювання діяльності кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Штат кафедри: 3 професора, 6 доцентів, 3 асистента, 2 аспіранта, 2 старших лаборанта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

номативні:

 • Функціональна та лабораторна діагностика;

 • Клінічна патофізіологія захворювань;

вибіркові:

 • Клінічна біохімія;

 • Основи клініко-лабораторної діагностики;

 • Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії;

 • ЕКГ в невідкладній кардіології;

 • Клінічна електроенцефалографія;

 • Методи дослідження слухової функції;

 • Методологія і техніки інструментальних і лабораторних досліджень;

 • Лабораторна діагностика;

 • Advanced Pathophysiology of Diseases;

 • Modern Methods of Diagnosis and Differential Diagnosis;

 • Modern Methods of Diagnosis.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

 • ННІ післядипломної освіти;

 • Аспіранти.

за напрямками підготовки:

 • "медицина" (ІІІ курс, VІ курс, аспіранти);

 • післядипломна освіта;

 • медсестоинство.

за спеціальностями:

 • "медицина" (ІІІ курс, VІ курс, аспіранти);

 • "медсестринство" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.