Вас вітає кафедра функціональної і лабораторної діагностики!

"Що вимагається від медицини?

Зовсім «небагато» — правильної діагностики і доброго лікування. "

М.М. Амосов

У 2019 році кафедра посіла І місце

за рейтинговою системою оцінювання діяльності кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Штат кафедри: 3 професора, 7 доцентів, 3 асистента,1 аспірант, 2 старших лаборанта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

номативні:

 • Функціональна діагностика у внутрішній медицині;
 • Клініко-лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології;
 • Клініко-лабораторна діагностика в педіатрії;
 • Клінічна патофізіологія захворювань;
 • Основи клініко-лабораторної діагностики;

вибіркові:

 • ЕКГ в невідкладній кардіології;
 • Клінічна електроенцефалографія;
 • Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії;
 • Методи дослідження слухової функції;
 • Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині;
 • Лабораторна діагностика;
 • Клінічна лабораторна діагностика;
 • Клінічна біохімія;
 • Advanced Pathophysiology of Diseases;
 • Modern Methods of Diagnosis and Differential Diagnosis;
 • Modern Methods of Diagnosis.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства;
 • ННІ післядипломної освіти.

за напрямками підготовки:

 • "медицина" (ІІІ курс, VІ курс);
 • післядипломна освіта.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІІІ курс, VІ курс);
 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;
 • дистанційна.