Вас вітає кафедра функціональної і лабораторної діагностики!

"Що вимагається від медицини?

Зовсім «небагато» — правильної діагностики і доброго лікування. "

М.М. Амосов

Другий рік поспіль кафедра посідає І місце

за рейтинговою системою оцінювання діяльності кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Штат кафедри: 3 професора, 6 доцентів, 4 асистента, 1 аспірант, 2 старших лаборанта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

номативні:

 • Функціональна діагностика у внутрішній медицині;

 • Клініко-лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології;

 • Клініко-лабораторна діагностика в педіатрії;

 • Клінічна патофізіологія захворювань;

вибіркові:

 • ЕКГ в невідкладній кардіології;

 • Клінічна електроенцефалографія;

 • Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії;

 • Методи дослідження слухової функції;

 • Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині;

 • Основи клініко-лабораторної діагностики;

 • діагностика;

 • Клінічна лабораторна діагностика;

 • Клінічна біохімія;

 • Advanced Pathophysiology of Diseases;

 • Modern Methods of Diagnosis and Differential Diagnosis;

 • Modern Methods of Diagnosis.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

 • ННІ післядипломної освіти.

за напрямками підготовки:

 • "медицина" (ІІІ курс, VІ курс);

 • післядипломна освіта.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІІІ курс, VІ курс);

 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.