Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Застосування полімерних наночастинок для адресної доставки лікарських засобів : монографія / М. М. Корда, О. О. Шевчук, Я. В. Панасюк, І. І. Худан-Цільо. - Тернопіль : ТНМУ, 2021. - 216 с.

 • Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту, асоційованого з коморбідною патологією. / Корда М.М., Криницька І.Я., Щерба В.В. Укрмедкнига. Тернопіль, 2021. – 292 с.

 • Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 133590 Україна. Спосіб моделювання синдрому тривалого стиснення / Пилипчук Т.П., Качановський Я.В., Криницька І.Я., Марущак М.І., Головатюк Л.М., Кліщ І.М. – Бюл. № 7, 10.04.2019.

 • Патент 112998 Україна. Спосіб відновлення ключично-акроміальної зв’язки / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О. – Бюл. № 1, 10.01.2017.

 • Патент 113120 Україна. Спосіб корекції ротаційного зміщення відламків кісток кінцівок / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О. – Бюл. № 1, 10.01.2017.

 • Патент 113121 Україна. Спосіб репозиції переломів і вивихів / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О.– Бюл. № 1/2017, 10.01.2017.

 • Патент 119123 Україна. Спосіб корекції мітохондріальної дисфункції при поєднаній травмі грудної клітки та стегон в експерименті / Марущак М.І., Худоб’як М.М., Габор Г.Г., Антонишин І.В. – Бюл. № 17, 11.09.2017.

 • Патент 119452 Україна. Спосіб оцінки мітохондріальної дисфункції при моделюванні патологічного процесу / Марущак М.І., Ліснянська Н.В., Мялюк О.П., Бегош Н.Б. – Бюл. № 18, 25.09.2017.

 • Патент 119123 Україна. Спосіб корекції мітохондріальної дисфункції при поєднаній травмі грудної клітки та стегон в експерименті / Марущак М.І., Худоб’як М.М., Габор Г.Г., Антонишин І.В. – Бюл. № 17, 11.09.2017.

 • Патент 107263 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 10, 25.05.16.

 • Патент 107278 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 10, 25.05.16.

 • Патент 107858 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 12, 24.06.16.

 • Патент 108637 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 14, 25.07.16.

 • Патент 108642 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 14, 25.07.16.

 • Патент 109019 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 15, 10.08.16.

 • Патент 109881 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, опубл. 12.09.16.

 • Патент 109882 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, 12.09.16.

 • Патент 109753 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, 02.09.16.

 • Патент 110440 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 19, 10.10.16.

 • Патент 110820 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 20, 25.10.16.

 • Патент 110761 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 20, 25.10.16.

 • Патент 87711 Україна. Спосіб моделювання аліментарного ожиріння / Марущак М.І., Антонишин І.В., Мялюк О.П., Криницька І.Я., Орел Ю.М. – Бюл. № 3, 10.02.2014.

 • Патент 92670 Україна. Пристрій для дозованого звуження діаметра трубчастих біологічних об’єктів / Стравський Т.Я., Герасимюк І.Є., Криницька І.Я. – Бюл. № 16, 26.08.2014.

 • Патент 81417 Україна. Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові при моделюванні патологічного процесу / Марущак М.І., Криницька І.Я. – Бюл. № 12, 25.06.2013.

 • Патент 81836 Україна. Спосіб оцінки активності запального процесу дихальних шляхів при моделюванні патологічного процесу. / Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М. – Бюл. № 13, 10.07.2013.

 • Патент 67849 Україна. Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем'яненко В.В.; Кузьмак І.П.; Кліщ І.М.; Корда М.М.; Хорош В.Я. – Бюл. № 5, 12.03.2012.

 • Патент 73325 Україна. Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової / Коваль В.М., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Господарський І.Я. – Бюл. № 18, 25.09.12.

 • Патент 74083 Україна. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі / М. І. Марущак, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус. – Бюл. № 19, 10.10.2012.

 • Патент 75435 Україна. Спосіб профілактики порушення імунної резистентності організму / Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Господарський І.Я., Коваль В.М. – Бюл. № 22, 26.11.2012.

 • Патент 63892 Україна. Спосіб відбору крові в експерименті у щурів / А. А. Гудима, А. В. Доброродній, М. І. Марущак, В. Б. Доброродній, В. В. Коптюх. – Бюл. № 20, 25.10.2011.

 • Патент 53205 Україна. Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / Демчук М.Б., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М. – Бюл. № 18, 27.09.2010.

 • Патент 38933 Україна. Медикаментозний засіб на основі пірацетаму („Сукцетам”) / Лелека М.В., Дем’яненко В.В., Фретова М.О., Кліщ І.М. – Бюл. № 2, 26.01.2009.

 • Патент 46265 Україна. Cпосіб моделювання явища міграції енергії фотона / Дем'яненко В.В.; Бігуняк В.В.; Кліщ І.М. Заявник і патентовол. – Бюл. № 23, 10.12.2009.

 • Патент 21349U Україна. Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із систолічною дисфункцією / Марущак М.І., Андрейчин С.М. – Бюл. № 3, 15.03.2007.

 • Патент 55683 Україна. Хімічний індикатор монооксиду вуглецю / Гудима А. А., Дем'яненко В.В; І.І. Івасеннко, Кліщ І.М. – Бюл. № 4, 15.04.2003.

 • Патент 55689 Україна. Лікувальний засіб «Гінвакра» / Демʼяненко С.М., Кліщ І.М. – Бюл. № 4, 15.04.2003.

 • Патент 56938 Україна. Спосіб алопластики вентральних гриж / Дзюбановський І.Я. Пʼятночка В.І., Кліщ І.М. – Бюл. № 5, 15.05.2003.

 • Патент 7137 Україна. Спосіб оцінки антиоксидної активності медикаментозного засобу / Кліщ І.М., Гонський Я.І., Кубант Р.М. – Бюл. № 6, 15.06.2005.

 • Патент 61837 Україна. Спосіб лікування гострої ентеральної недостатності / Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Кліщ І.М. – Бюл. № 11, 17.11.2003.