В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006). Виконання навчально-методичної роботи базується на основних положеннях "Концепцiї розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

Колектив кафедри велику увагу приділяє створенню сучасної матеріальної бази, удосконаленню методик викладання. Всі навчально-методичні матеріали представлені на Web-порталі університету та постійно оновлюються. Щосеместрово вдосконалюється база тестових завдань та ситуаційних задач для складання диференційованого заліку в центрі незалежного тестування студентів. З метою формування у студентів клінічного мислення на заняттях проходить обговорення тематичних хворих, моделювання клінічних ситуацій, використання питань для складання ліцензійного іспиту "Крок 2".

Запровадження посилених протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не зупинили навчальний процес на кафедрі. Працівники продовжують ефективно працювати, активно використовуючи он-лайн технології. Занняття проводяться в реальному часі з використанням центру для командної роботи "Microsoft Teams".

доц. С.В. Дзига із студентами групи ВММ-652 медичного факультету під час заняття з дисципліни "ЕКГ в невідкладній кардіології" ( вересень, 2020 р.)

доц. Н.Б. Бегош зі студентами 6 курсу медичного факультету під час занятть з дисципліни "Функціональна діагностика у внутрішній медицині (2020 р.)

доц. О.В. Бакалець зі студентами групи ММ-611 медичного факультету (фото зліва та в центрі) та ІМ-637 факультету іноземних студентів (фото справа) під час занятть з дисципліни "Функціональна діагностика у внутрішній медицині ( вересень, 2020 р.)

асистент І.А Мартинюк зі студентами 6 курсу медичного факультету під час занятть з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (вересень, 2020 р.)

асистент І.А Мартинюк зі студентами 6 курсу медичного факультету під час занятть з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (вересень, 2020 р.)

к.м.н. Я.В. Панасюк зі студентами 3 курсу медичного факультету під час занятть з дисципліни " Основи клініко-лабораторної діагностики, 2020 р.)

асистент Х.Я Максів зі студентами медичного факультету під час занятть з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (вересень, 2020 р.)

доц. Г.Г. Габор зі студентами медичного факультету під час занятть з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика в акушерстві і гунекології" (вересень, 2020 р.)

доц. С.В. Дзига із студентами аналізує ЕКГ (2017 р.)

Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки клінічній базі кафедри, якою є відділення функціональної діагностики Тернопільської Університетської лікарні (вул. Клінічна,1). Діагностичні кабінети обладнані сучасною апаратурою, яка активно використовується в навчальному процесі.

доц. О.В. Бакалець із студентами проводять тимпанометрію (2017 р.)

Частина практичних занять з дисциплін клініко-лабораторної діагностики проводиться в навчальному корпусі ННІ моделювання патологічних процесів по вул. Чехова, 3 та в міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.

Студенти 6 курсу медичного факультету під час проведення спірографії (2017 р.)

Викладачами кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу.

Доц. Заєць Т.А. студентами під час проведення рН-метрії шлунку (2019 р.)

Доц. Заєць Т.А. студентами (2019 р.)

м/с гастроентерологічного відділення Г.В. Жимела із студентами під час проведення рН-метрії шлунку (2013 р.)

Важливо, щоб студенти самостійно виконували основні методи обстеження з наступною інтерпретацією їх результатів.

доц. О.В. Бакалець із студентами проведить денситометрію (2014 р.)

Метою вивчення ключових питань функціональної та клініко- лабораторної діагностики є оволодіння сучасними діагностичними методиками у різних галузях медицини, аналіз їх результатів, вміння виявляти взаємозв'язок отриманих змін із відповідними етапами патогенезу захворювання, що є запорукою для постановки діагнозу та призначення обґрунтованого лікування.

доц. Н.Б. Бегош із студентами проведить електроенцефалографію (2016 р.)

Основними завданнями вивчення дисциплін з функціональної та клініко-лабораторної діагностики є:

1. Вміти складати план обстеження хворого при типовому перебігу найбільш поширених захворювань різного профілю.

2. Вивчати сучасні методи діагностики та їх інформаційну цінність.

3. Інтерпретувати результати функціональних та лабораторних методів обстеження, у відповідності до них - аналізувати характер і тяжкість порушень функцій життєво важливих органів людини на кожному етапі захворювання.

4. Виявляти взаємозв'язок патогенезу захворювання та виявлених змін у результатах проведених обстежень.

ас. Л.М. Михайлів із студентами проводить УЗД органів черевної порожнини (2016 р.)

В клінічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження периферичної крові, еякуляту, сечі, здійснюють оцінку гінекологічних та урологічних мазків під керівництвом викладача.

В біохімічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження біохімічного профілю крові, використовуючи напівавтоматичний біохімічний аналізатор Humalyzer 2000.

В імунологічній лабораторії студенти самостійно проводять визначення вмісту молекул середньої маси, еритроцитарного індексу інтоксикації та циркулюючих імунних комплексів. Під керівництвом викладачів студенти здійснюють підготовку зразків для визначення показників клітинного імунітету методом проточної цитометрії та інтерпретацію отриманих результатів.

В імуноферментній лабораторій студенти ознайомлюються з методиками визначення гормонів щитовидної, прищитовидних, статевих залоз та наднирників, антитіл до вірусних гепатитів, гельмінтозів, TORCH-інфекцій.

В лабораторії полімеразної ланцюгової реакції студенти ознайомлюються з сучасним оснащенням лабораторії для дослідження ДНК та РНК.

Доц. Г.Г. Габор проводить практичне заняття з клініко-лабораторної діагностики для студентів 6 курсу медичного факультету (2017 рік)

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень.

Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського", колектив кафедри у своїй роботі зосереджується на вдосконаленні якості викладання, сприянні розвитку творчих здібностей студентів, введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри.

Проф. І.Я. Криницька проводить практичне заняття з клініко-лабораторної діагностики для студентів 6 курсу факультету іноземних студентів (2017 рік)