В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006). Виконання  навчально-методичної роботи базується на основних положеннях "Концепцiї розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

Колектив кафедри велику увагу приділяє створенню сучасної матеріальної бази, удосконаленню методик викладання. Всі навчально-методичні матеріали представлені на Web-порталі університету та постійно оновлюються. Щосеместрово вдосконалюється база тестових завдань та ситуаційних задач для складання диференційованого заліку в центрі незалежного тестування студентів. З метою формування у студентів клінічного мислення на заняттях проходить обговорення тематичних хворих, моделювання клінічних ситуацій,  використання питань для складання ліцензійного іспиту "Крок 2".

Викладачі кафедри мають великий стаж педагогічної і лікувальної роботи, безперервно підвищують свою професійну майстерність. 

3а підсумками 2022-2023 навчального року доцент кафедри Бакалець О.В.  увійшла у п'ятірку кращих у рейтингу лекторів за результатами опитування студентів-іноземців шостого курсу. У п'ятірці кращих викладачів при проведенні практичних занять для студентів шостого курсу медичного факультету були доценти Габор Г.Г. та Бакалець О.В.  у  2022-2023 та  2021-2022 навчальних роках. 


Новий навчальний 2023-2024 рік у ТДМУ розпочався в очному режимі.

Студенти групи ВММ-655 медичного факультету  під час  заняття  з дисципліни "Методи дослідження слухової функції" ( вересень, 2023 рік)

Асистент  І.А. Мартинюк з курсантами  циклу спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики  (2022 рік)

У 2021 році викладачі, студенти і курсанти повернулися до звичного щоденного ритму навчання, щиро радіючи можливості «живого» спілкування після тривалого он-лайн періоду, що було запроваджене у рамках протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Асистент  Мартинюк І.А. з курсантами  циклу спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики  (2021 рік)

Викладацька спільнота ТНМУ займає активну позицію у вдосконаленні освітнього процесу, винаходить способи реалізації своїх намірів, відшуковує нові джерела натхнення та розвиває зв’язки. Ми постійно слідкуємо за професійним рівнем викладачів, що залучені до підготовки медсестер. Окрім того, регулярні зустрічі із стейкголдерами, зворотній зв'язок із здобувачами і випускниками дають нам можливість зрозуміти запити сьогодення, передбачити виклики майбутнього та своєчасно внести зміни до освітніх програм, що у свою чергу веде до зростання конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці.


5 грудня 2021 р. в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського відбувся круглий стіл з питань вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство».

У роботі круглого столу взяли участь проректор з наукової роботи І. М. Кліщ, директор ННІ медсестринства С.О. Ястремська, завідувач відділу аспірантури та докторантури Н.Я.Потіха та гаранти освітніх програм, зокрема, М.М. Марущак – гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти, Л.П. Мазур – гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти та Ю.О. Данилевич – гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Проф. І.М. Кліщ , проф. М.М.Марущак, доц. Н.Я. Потіха  та цнші учасники круглого столу з питань вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство» (2021 рік)

Проф. М.М. Марущак, доц. Н.Б. Бегош під час лекції з дисципліни "Методологія  і техніки  інструментальних і лабораторних досліджень" для аспірантів другого року навчання (2021 рік)

Проф. М.М.Марущак під час звітування  аспірантів ННІ медсестринства Н. Дужич,  М. Синенко, О. Батюх та Х. Новак-Мазепа (2022 рік)

Клінічне мислення є ключовою компетентністю професії лікаря, оволодіння ним - ціль і мета навчання майбутнього лікаря. Сучасні технології дозволяють зробити цей навчальний процес більш ефективним.  

6-7 грудня 2023 року доценти кафедри Бакалець О.В . і Дзига С.В.  брали участь у тренінгу на тему: "Клінічне мислення. Використання віртуальних пацієнтів на платформі CASUS". Треніг проходив  рамках співпраці з університетом LMU München у гібридному форматі, онлайн та у Бібліотека ТНМУ. Всі учасники даного заходу попрацювали над термінологією та ознайомились з  складовими елементами клінічного мислення для впровадження отриманих вмінь у навчальний процес. Протягом другого дня тренінгу всі присутні ознайомились з платформою CASUS і попрацювали з віртуальними пацієнтами, аналізуючи клінічні кейси.

Доц. Бакалець, доц. Дзига С.В. та інші учасники тренінгу "Клінічне мислення. Використання віртуальних пацієнтів на платформі CASUS" (2023 рік)

Також у рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» викладачі кафедри мають можливість навчатися, підвищувати свою педагогічну чи лікарську майстерність у форматі групи рівних. Перші зустрічі груп рівних відбувалися он-лайн, починаючи з червня минулого року (більше тут), та були присвячені оволодінню мистецтвом зворотного зв’язку, пізніше тематика розширилася і охопила методики фасилітації. Іншим напрямком для формування груп рівних може бути обговорення клінічних випадків та мистецтва лікування. Групи рівних – це можливість систематично зустрічатися з групою колег, аби, використовуючи структуровані підходи до проведення таких зустрічей, здобути сучасні знання, розібрати складні випадки у викладанні, побудувати професійні зв’язки з колегами з метою безперервного поліпшення якості медичної освіти. 

Остання у 2023 році зустріч групи рівних, фасилятатором якої є Боровик Ірина, була ювілейною - 25-ою! 


У Різдвяній атмосфері 25 грудняучасники групи рівних підводили підсумки, говорили про щастя та когнітивні помилки у педагогічнй діяльності.

На фото: 

справа - фасилятатор групи рівних Боровик Ірина

 зліва - Доц. О. В. Бакалець та інші учасники групи рівних 

(2023 рік)


Доц. С. В. Дзига під час зустрічі з фасилітаторкою І.О.Боровик в групі рівних у ТНМУ  (2022 рік)

Доц. С. В. Дзига під час зустрічі з фасилітаторкою І.О.Боровик в групі рівних у ТНМУ  (2022 рік)

Доц. О.В. Бакалець  та  доц. С. В. Дзига під час зустрічі з фасилітаторкою І.О.Боровик в групах рівних у ТНМУ  (2021 рік)

Доц. О.В. Бакалець  та  доц. С.В. Дзига під час он-лайн зустрічі з фасилітаторкою І.О.Боровик  в групах рівних у ТНМУ  (2021 рік)

Запровадження посилених протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не зупинили навчальний процес на кафедрі. Працівники продовжують ефективно працювати, активно використовуючи он-лайн технології. Занняття проводяться в реальному часі з використанням центру для командної роботи "Microsoft Teams". 

 Доц. С.В. Дзига  із студентами групи ВММ-652 медичного факультету  під час  заняття  з дисципліни "ЕКГ в невідкладній кардіології" ( вересень, 2020 рік)

 Доц. Н.Б. Бегош  зі студентами 6 курсу  медичного факультету  під час  занятть  з дисципліни "Функціональна діагностика у внутрішній медицині (2020 рік)

 Доц. О.В. Бакалець  зі студентами групи ММ-611 медичного факультету (фото зліва та  в центрі)  та ІМ-637  факультету іноземних студентів (фото справа) під час  занятть  з дисципліни "Функціональна діагностика у внутрішній медицині (2020 рік)

 Асистент І.А Мартинюк зі студентами  6 курсу медичного факультету під час  занятть  з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (2020 рік)

 Асистент І.А Мартинюк зі студентами  6 курсу медичного факультету під час  занятть  з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (2020 рік)

К.м.н. Я.В. Панасюк зі студентами  3 курсу медичного факультету під час  занятть  з дисципліни " Основи клініко-лабораторної діагностики (2020 рік)

 Асистент Х.Я Максів  зі студентами медичного факультету під час  занять  з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (2020 рік)

 Доц. Г.Г.  Габор  зі студентами медичного факультету під час  занять  з дисципліни "Клініко-лабораторна діагностика в акушерстві і гінекології" (2020 рік)

 Доц. С.В. Дзига  із студентами аналізує ЕКГ (2017 рік)

Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки клінічній базі кафедри, якою є відділення функціональної діагностики Тернопільської Університетської лікарні (вул. Клінічна,1). Діагностичні кабінети обладнані сучасною апаратурою, яка активно використовується в навчальному процесі.

 Доц. О.В. Бакалець  із студентами проводять тимпанометрію (2017 рік)

Частина практичних занять з дисциплін клініко-лабораторної діагностики проводиться в навчальному корпусі ННІ моделювання патологічних процесів по вул. Чехова, 3 та в міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.

 Студенти 6 курсу медичного факультету під час проведення спірографії (2017 рік)

Викладачами кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. 

Доц.  Т.А. Заєць студентами під час проведення рН-метрії шлунку  (2019 рік)

Доц. Т.А. Заєць студентами  (2019 рік)

  М/с гастроентерологічного відділення Г.В. Жимела  із студентами під час проведення рН-метрії шлунку  (2013 рік)

Важливо, щоб студенти самостійно виконували основні методи обстеження з наступною інтерпретацією їх результатів. 

 Доц.  О.В. Бакалець із студентами проводить денситометрію  (2014 рік)

Метою вивчення ключових питань функціональної та клініко- лабораторної діагностики є оволодіння сучасними діагностичними методиками у різних галузях медицини, аналіз їх результатів, вміння виявляти взаємозв'язок отриманих змін із відповідними етапами патогенезу захворювання, що є запорукою для постановки діагнозу та призначення обґрунтованого лікування. 

Доц. Н.Б. Бегош  із студентами проводить електроенцефалографію  (2016 рік)

Основними завданнями вивчення дисциплін з функціональної та клініко-лабораторної діагностики є:

1. Вміти складати план обстеження хворого при типовому перебігу найбільш поширених захворювань різного профілю.

2. Вивчати сучасні методи діагностики та їх інформаційну цінність.

3. Інтерпретувати результати функціональних та лабораторних методів обстеження, у відповідності до них - аналізувати характер і тяжкість порушень функцій життєво важливих органів людини на кожному етапі захворювання.

4. Виявляти взаємозв'язок патогенезу захворювання та виявлених змін у результатах проведених обстежень.

Асистент Л.М. Михайлів  із студентами проводить УЗД органів черевної порожнини (2016 рік)

 В клінічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження периферичної крові, еякуляту, сечі, здійснюють оцінку гінекологічних та урологічних мазків під керівництвом викладача.

В біохімічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження біохімічного профілю крові, використовуючи напівавтоматичний біохімічний аналізатор Humalyzer 2000.

В імунологічній лабораторії студенти самостійно проводять визначення вмісту молекул середньої маси, еритроцитарного індексу інтоксикації та циркулюючих імунних комплексів. Під керівництвом викладачів студенти здійснюють підготовку зразків для визначення показників клітинного імунітету методом проточної цитометрії та інтерпретацію отриманих результатів.

В імуноферментній лабораторій студенти ознайомлюються з методиками визначення гормонів щитовидної, прищитовидних, статевих залоз та наднирників, антитіл до вірусних гепатитів, гельмінтозів, TORCH-інфекцій.

В лабораторії полімеразної ланцюгової реакції студенти ознайомлюються з сучасним оснащенням лабораторії для дослідження ДНК та РНК.

Доц.  Г.Г. Габор проводить практичне  заняття з клініко-лабораторної діагностики для студентів 6 курсу медичного факультету (2017 рік)

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень.

Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського", колектив кафедри у своїй роботі зосереджується на вдосконаленні якості викладання, сприянні розвитку творчих здібностей студентів, введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри.

Проф. І.Я. Криницька проводить практичне  заняття з клініко-лабораторної діагностики для студентів 6 курсу  факультету іноземних студентів (2017 рік)