Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Клінічна біохімія : підручник: у 3 т. / Г.Г. Луньова, Г.М. Ліпкан, Л.В. В'юницька та ін. /; за ред. Г.Г. Луньової. Львів: ПП «Магнолія 2006», 2021.Т.1.300 с.

  • Застосування полімерних наночастинок для адресної доставки лікарських засобів : монографія / [М. М. Корда, О. О. Шевчук, Я. В. Панасюк, І. І. Худан-Цільо]. 2021. Тернопіль : ТНМУ. 216 с.

  • Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.

  • Alimentary Obesity: Present and Yet–To–Come LAP. / [Marushchak M.I., Krynytska I.Ya., Mialiuk O.P.] LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 42 p.

  • Фармакотерапія : Підручник для фармфакультетів / [за ред. Крайдашенка О.В., Купновицької І.Г, Кліща І.М, Лизогуба В.Г.]. – Вид.2. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 644 с. : іл.

  • Клінічна біохімія. Підручник / [за заг. редакцією Г.Г. Луньової].– К.: Атіка, 2013. – 1156 с.

  • Загальна фармакокінетика: Підручник для студ.фарм. вузів і фарм. фак-тів вищих мед.навч. закладів III-IV рівнів акредитації / [За ред. Б.А. Самури]. – Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2009. – 355 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Коронавірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів : Навч.- наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. - 770 с.

  • Хара М.Р., Бондаренко Ю.І., Файфура В.В., Дзига С.В., Сатурська Г.С., Сас Л.М., Бакалець О.В., Усинський Р.С., Пелих В.Є. Патологічна фізіологія: питання та відповіді (навчальний посібник для підготовки до практичних занять та іспитів). Тернопіль, 2010: 60.