ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ :

  1. Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.
  2. Marushchak M.I., Krynytska I.Ya., Mialiuk O.P. Alimentary Obesity: Present and Yet–To–Come LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 42 p.
  3. Фармакотерапія : Підручник для фармфакультетів / [за ред. Крайдашенка О.В., Купновицької І.Г, Кліща І.М, Лизогуба В.Г.]. – Вид.2. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 644 с. : іл.
  4. Клінічна біохімія. Підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової.– К.: Атіка, 2013. – 1156 с.
  5. Загальна фармакокінетика: Підручник для студ.фарм. вузів і фарм. фак-тів вищих мед.навч. закладів III-IV рівнів акредитації / За ред. Б.А. Самури. – Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2009. – 355 с.