Вас вітає кафедра функціональної і лабораторної діагностики!

"Що вимагається від медицини?

Зовсім «небагато» — правильної діагностики і доброго лікування. "

М.М. Амосов

Штат кафедри: 3 професора, 6 доцентів, 3 асистента,1 аспірант, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Функціональна діагностика у внутрішній медицині;
 • Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині;
 • Клініко-лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології;
 • Клініко-лабораторна діагностика в педіатрії;
 • Лабораторна діагностика;
 • Клінічна патофізіологія захворювань;
 • Клінічна лабораторна діагностика;
 • Advanced Pathophysiology of Diseases;
 • Modern Methods of Diagnosis and Differential Diagnosis;
 • Modern Methods of Diagnosis.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства;
 • ННІ післядипломної освіти.

за напрямками підготовки:

 • "медицина" (ІІІ курс, VІ курс);
 • "фармація" (ІV курс).

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІІІ курс, VІ курс);
 • "фармація" (ІV курс);
 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.