Кафедра функціональної і лабораторної діагностики створена 30 червня 2017 року на базі кафедр функціональної діагностики та клінічної патофізіології і клініко-лабораторної діагностики. ЇЇ очолила д.м.н., проф. М.І. Марущак

Колектив кафедри (зліва направо): 1 ряд: проф. І.Я. Криницька, проф. М.І. Марущак; 2 ряд: доц.Г.Г. Габор , проф. І.М. Кліщ, доц. Н.Я. Потіха, асп. Є.О. Лоза ; 3 ряд: ас. Я.В. Панасюк , доц.Т.А. Заєць , асп. Х.Я. Максів , ст.л. В.З. Шубала , ас. І.А. Мартинюк , доц.О.В. Бакалець, доц. С.В. Дзига (2019 рік)

Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології була створена першою в Україні 7 червня 2012 року на базі Тернопільської університетської лікарні. ЇЇ очолювала д.м.н., доц.М.І. Марущак

Колектив кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології. Зліва направо: Н.Б. Бегош, О.Є. Ярема, Т.А. Заєць, О.В. Бакалець, С.В. Дзига, М.І Марущак (2012 рік)

З цього все починалось...

Приміщення кафедри під час ремонту (2012 рік)

Сучасний вигляд навчальних кімнат та діагностичних кабінетів (2020 рік)

Метою створення кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології було впровадження новітніх методів функціональної діагностики; використання знань про етіологію та патогенетичні механізми у конкретному клінічному випадку для проведення діагностичного пошуку та вибору патогенетично обгрунтованого медикаментозного лікування.

Основні напрямки наукових інтересів - сучасні методи діагностики в кардіології, пульмонології, нефрології, алергології, нейрофізіологія

Колектив кафедри (зліва направо) сидять - С.В. Дзига, М.І.Марущак, О.В. Бакалець, стоять - Н.Б. Бегош, О.Є. Федорів, Т.А. Заєць (2013 рік)

Колектив кафедри (зліва направо): сидять О.Є. Федорів , М.І. Марущак , Т.А. Заєць,С.В. Дзига , стоять О.В. Бакалець , Н.Б. Бегош, Н.О. Суслова, Є.О. Лоза (2015 рік)

Кафедра клініко-лабораторної діагностики заснована 1 травня 2011 р. на базі курсу клінічної біохімії і лабораторної діагностики при кафедрі медичної біохімії, який очолювала доц. І.Я. Криницька Першим завідувачем кафедри був проф. І. М. Кліщ.

Перший завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики д.б.н., професор І.М. Кліщ (2011 рік)

Колектив кафедри клініко-лабораторної діагностики (зліва направо): стоять: ас. Г.Г. Габор, доц.І.Я. Криницька, ас. О.Я. Зятковська, доц. М.І. Марущак; сидить проф. І.М. Кліщ (2011 рік)

Від початку заснування кафедра розташувалась у 3 кімнатах на третьому поверсі лівого крила морфологічного корпусу та четвертому поверсі де розташована лабораторія. Надалі було виділено ще 4 світлих просторих кімнати на четвертому поверсі правого крила корпусу. З 1 вересня 2016 р. кафедра клініко-лабораторної діагностики розташовується у навчальному корпусі на вул. Чехова, 3.

З 1 квітня 2015 р. кафедру очолила д-р мед. наук, доц. І. Я. Криницька.

Другий завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики д.м.н., доцент І.Я. Криницька (2015 рік)

На кафедрі викладалися дисципліни: клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія для студентів медичного і фармацевтичного факультетів, а також проводиться первинна спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики та передатестаційні цикли і курси тематичного вдосконалення для біологів та лікарів-лаборантів. Практичні заняття проводяться на базі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.

За останні 5 років співробітники кафедри освоїли якісно нові методичні підходи до викладання дисциплін згідно з європейськими вимогами реформування вищої медичної освіти. Технічне переоснащення приміщень дозволило проводити практичні заняття з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Впродовж останніх років кафедра працювала над виконанням науково-дослідної роботи «Вивчення етіологічної структури ГРВІ в Західному регіоні України у 2010–2012 роках» і продовжує працювати над виконанням науково-дослідної роботи «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів С і В у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та працівників Тернопільської університетської лікарні».

Викладачі кафедри постійно набувають досвід у різних європейських вузах: у 2006 р. М. І. Марущак та І. Я. Криницька відвідали Карловий університет у Празі, де стажувались на кафедрі клінічної біохімії. У 2010 р. проф. І. М. Кліщ та М. І. Марущак ознайомились з роботою вірусологічної, клінічної та імуноферментної лабораторій Віденського медичного університету. У 2015 р. проф. І. М. Кліщ та М. І. Марущак ознайомились з роботою сучасної лабораторії Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща)

Д.м.н., доцент М.І. Марущак у біохімічній лабораторії (2013 рік)

Доцент О.Я. Зятковська в імуноферментній лабораторії (2013 рік)

Асистент І.А. Мартинюк в клінічній лабораторії (2013 рік)

Асистент Г.Г. Габор в імунологічній лабораторії (2013 рік)

За час існування курсу та кафедри клініко-лабораторної діагностики захищено ряд дисертацій: такМ.І. Марущак у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування», у 2012 році - захистила докторську дисертацію на тему «Патогенез гострого ураження легень : порушення оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів»

Зятковська О.Я. у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо-функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми». У 2013 році отримала звання доцента.

Асистент Габор Г.Г. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого пошкодження легень».

Асистент Цимбалюк А.В. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу опікової хвороби за умов її експериментальної терапії подрібненим субстратом кріоліофілізованої ксеношкіри».

Асистент Вадзюк Ю.С. та старший лаборант Гецько Н.В працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра працювала над виконанням науково-дослідної роботи «Вивчення етіологічної структури ГРВІ в Західному регіоні України у 2010-2012 роках» і продовжує працювати над виконанням науково-дослідної роботи «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів С і В у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та працівників Тернопільської університетської лікарні».

Викладачі кафедри постійно вдосконалюються у різних європейських вузах: у 2006 році Марущак М.І. та Криницька І.Я. відвідали Карловий університет у Празі, де стажувались на кафедрі клінічної біохімії. У 2010 р. проф. Кліщ І.М. та Марущак М.І. ознайомились з роботою вірусологічної, клінічної та імуноферментної, лабораторій Віденського медичного університету. У 2015 р. проф. Кліщ І.М. та Марущак М.І. ознайомились з роботою сучасної лабораторії Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща).

Колектив кафедри клініко-лабораторної діагностики (зліва направо): сидять д.м.н., доц. І.Я. Криницька І.Я., проф. І.М. Кліщ, ас. І.А. Мартинюк. Стоять доц. Г.Г.Габор, доц. М.І. Марущак, ст. лаборант Н.В.Гецько, доц. М.П. Гаріян,ст. лаборант Ю.С. Вадзюк, доц. О. Я. Зятковська (2014 рік)

Колектив кафедри клініко-лабораторної діагностики (зліва направо): сидятьст. лаборант Ю. С. Вадзюк, д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ, асист. Г. Г. Габор. Стоять доц. М. П. Гаріян, доц. І. Я. Криницька, ас. Я. В. Панасюк, доц. Н.Я. Потіха, ас. І. А. Мартинюк (2016 рік)