Клінічними базами кафедри функціональної і лабораторної діагностики є відділення функціональної діагностики КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради та міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» викладачі кафедри регулярно підвищують рівень свого професіоналізму, що підтверджується щорічним особистим освітнім портфоліо.

Кваліфікаційні категорії викладачів кафедри  функціональної і лабораторної діагностики. 

Марущак Марія Іванівна – завідувач кафедри, професор, перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;

Кліщ Іван Миколайович – професор, перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;

Криницька Інна Яківна – професор, перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;

Дзига Світлана Вікторівна – доцент, спеціалізація «Функціональна діагностика»;

Бакалець Олена Валеріївна – доцент, спеціалізація «Функціональна діагностика»;

Бегош Ніна Богданівна – доцент, спеціалізація «Функціональна діагностика»;

Заєць Тетяна Анатоліївна – доцент, перша кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Терапія», «Гастроентерологія»;

Габор Галина Григорівна – доцент, перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;

Потіха Наталя Ярославівна – доцент, спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика»;

Панасюк Ярослав Вікторович – асистент, спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика»;

Мартинюк Іза Антонівна – асистент, вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;

Максів Христина Ярославівна – асистент, спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика».

3-4 червня у м. Вільнюс (Литва) викладачі  Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України доцент Людмила Мазур та професор Марія Марущак взяли участь у щорічній генеральній асамблеї секції ендокринології UEMS (Європейської спілки медичних спеціалістів), де  представляли Україну за дорученням ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства).

Проф. М.І. Марущак,  доц. Л.П. Мазур на генеральній асамблеї секції ендокринології UEMS (2023 рік) 

Викладачі кафедри виконують функціональні дослідження (доц. Дзига С.В., доц Бакалець О.В., доц. Бегош Н.Б.), клінічні дослідження (асист. І.А. Мартинюк), імунологічні та цитофлюориметричні дослідження (проф. М.І. Марущак,  доц. Г.Г. Габор), біохімічні дослідження (асист. Я.В. Панасюк ), імуноферментні дослідження (проф. І.Я. Криницька, доц. Н.Я. Потіха), здійснюють курацію хворих в гастроентерологічному (доц. Заєць Т.А.) відділенні.

Проф. Корда М.М.  нагороджує доц. Дзигу С.В.  грамотою з нагоди Дня медичного працівника (2022 рік)

Щороку працівниками кафедри виконується понад 1500 функціональних та 2000 лабораторних обстежень.

Дослідження функції серцево-судинної системи включає проведення наступних діагностичних методик:  12-канальної електрокардіографії спокою з використанням комп’ютерної електрокардіографічної системи; холтерівського моніторування  ЕКГ;  добового моніторування артеріального тиску.

Дослідження здійснюється за допомогою багатофункціонального електрокардіографічного комплексу ECGpro (Imesc), що забезпечує автоматичну реєстрацію електричної активності серця та високу точність аналізу отриманих даних. 

Холтерівське моніторування ЕКГ  - це безперервна реєстрація електрокардіограми, що проводиться впродовж 24 і більше годин в умовах повсякденної активності пацієнта. Тривале моніторування  ЕКГ дозволяє:  оцінити зв’язок аритмій та клінічної симптоматики, у т.ч. синкопальних станів;  виявити минущі порушення серцевого ритму в пацієнтів з відповідними клінічними симптомами; зареєструвати моменти початку та припинення пароксизмів; здійснити кількісну і якісну оцінку аритмій, важливу для стратифікації ризику; встановити залежність виникнення аритмій від недостатності коронарного кровопостачання; кількісно оцінювати ефективність та безпеку медикаментозного лікування аритмій; оцінювати функціонування імплантованих пристроїв.

Доц. Дзига С.В.  аналізує дані, отримані при холтерівському моніторуванні ЕКГ за допомогою багатофункціонального електрокардіографічного комплексу ECGpro (Imesc) (2021 рік)

Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) - неінвазивний метод обстеження, який дозволяє отримати інформацію про рівень і коливаннях АТ протягом доби, виявляти хворих з нічною гіпертонією, у яких підвищений ризик ураження органів-мішеней, оцінювати ефективність гіпотензивної терапії, виявляти пацієнтів зі зниженою або підвищеною варіабельністю АТ і вирішувати питання про підбір і призначення гіпотензивного препарату.

Доц. С.В. Дзига проводить ДМАТ за допомогою системи моніторування артеріального тиску ABPpro (2021 рік)

Важливим етапом комплексної допомоги дорослим і дітям з порушенням слуху є точна діагностика слуху, від результатів якої залежить вибір способів лікування або компенсації порушень слуху. 

Суб'єктивна аудіометрія включає кілька методів обстеження: оцінку відстані сприйняття шепітної та розмовної мови; камертональні тести. 

Обстеження пацієнтів на кафедрі проводиться за допомогою тонального аудіометру “AUDITUS-A1” (виробництва ТОВ «Аудіодіагностік, м. Київ). 

Доц. О.В. Бакалець проводить суб'єктивну аудіометрію за допомогою тонального аудіометру “AUDITUS-A1”  (2021 рік)

Проведення суб'єктивної аудіометрії за допомогою тонального аудіометру “AUDITUS-A1”  (2021 рік)

Імпедансометрія (акустична імпедансометрія) – об'єктивний метод діагностики слуху, що допомагає визначити місце і характер порушення системи слуху. З її допомогою можна отримати об’єктивні данні про стан середнього вуха, слухової труби, равлика, слухових і лицьових нервів. 

На кафедрі використовується імпедансний аудіометр AT235 (виробництва «Interacoustics», Данія) 

Проведення акустичної імпедансометрії за допомогою імпедансного аудіометра AT235 (2019 рік) 

Спірометрія та пневмотахометрія – це прості, доступні та неінвазивні методи діагностики поширених захворювань дихальної системи, які дозволяють встановити тип порушення функціїї зовнішнього дихання (обструктивний чи рестриктивний), його ступінь,  зворотність обструкції.

Використання спірометру «Spirolab III» (виробництва «MIR S.r.l – Medical International research», Італія), в комплект якого входить оксиметричний датчик на палець,  дозволяє додатково дослідити функцію газообміну у спокої, під час сну та при фізичному навантаженні.

Спірометр «Spirolab III» (виробництва «MIR S.r.l – Medical International research», Італія)

Результат спірометричного дослідження проведеного за допомогою спірометра «Spirolab III»  та роздрукованого на програмному забезпеченні WINPROspiro

Електроенцефалографія (ЕЕГ) - це допоміжний інструментальний метод дослідження, який використовується в процесі діагностування неврологічних захворювань у дітей і дорослих. Діагностика дозволяє виявити розвиток пухлинних, судинних і запальних недуг мозкових структур, функціональних і структурних порушень в роботі мозку, епілептичних розладів. Данне обстеження проводиться за допомогою електроенцефалографу SAM 32 FO fc1 (виробництва «Micromed», Італія).

Проведення електроенцефалографії за допомогою електроенцефалографу SAM 32 FO fc1  (2019 рік)

Моніторування електроенцефалографії за допомогою за допомогою електроенцефалографу SAM 32 FO fc1 в   (2019 рік)

Працівники кафедри були залучені до проведення навчально-практичних занять з основ домедичної допомоги для широких верств населення, і проводили навчання по наданню домедичної допомоги потерпілим в різних надзвичайних ситуаціях. 

Проф. І.Я. Криницька проводить підрахунок клітин периферичної крові (2018 рік) 

Представники кафедри регулярно організовують і  беруть участь у роботі практично-наукових конференцій, проведенні тренінгів, майстер-класів, покращуючи свою кваліфікацію та лікарську майстерність.

Проф. І.М. Кліщ бере участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні нейробіологічні та нейропсихологічні аспекти у лікуванні психічних розладів" (2021 рік)

8-9 листопада 2019 року у м. Львів відбулася  VІІ Українська науково-практична конференція з міжнародною участю “Хвороби-сирітки в кардіології”, за підтримки Української Асоціація фахівців з ехокардіографії, Медичного центру Святої Параскеви, Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, Кафедри променевої діагностики ФПДО, Львівського національного медичного університетуім. Д.Галицького, Освітнього центру “Сімекс-Соно", яку відвідала доц. С.В. Дзига. 

Доц. С.В. Дзига  під час VІІ Українська науково-практична конференції “ Хвороби-сирітки в кардіології” (м. Львів, 8-9 листопада, 2019 рік) 

6 листопада 2019 року у м. Тернопіль відбулася науково-практична конференція “ Ліпідний обмін. Дисліпідемія. Лабораторні маркери серцево-судинної патології ”. Організаторами конференції були: кафедра функціональної і лабораторної діагностики ТНМУ, управління хохорони здоров'я ТОР, асоціація клінічної хімії і лабораторної медицини. 

Проф. М.І. Марущак, проф. Кліщ І.М., доц. Потіха Н.Я. під час виступів науково-практична конференція “ Ліпідний обмін. Дисліпідемія. Лабораторні маркери серцево-судинної патології ” (м. Тернопіль, 6 листопада, 2019 рік) 

03-04 жовтня 2019 р. в м. Одесі на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України відбулася науково-практична конференція «ХІ Український гастроентерологічний тиждень», яку відвідала Доц. Т.А. Заєць. Організаторами якої були ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» та співорганізатор - ГО «Рух за здоров’я нації». В конференції взяли участь 767 лікарів з різних регіонів України.

Доц. Т.А. Заєць під час ХІ гастроентерологічного тиждня (м. Одеса,3-4 жовтня, 2019 рік) 

Учасники ХІ гастроентерологічного тиждня (м. Одеса, 2019 рік) 

“Школа ЕКГ та клінічної аритмології” – це новий і дуже зручний формат вивчення електрокардіографії. Під час навчання учасники школи будуть мати унікальну можливість обговорити проблемні питання з експертами в галузі електрокардіографії та аритмології, прослухати цикл лекцій і попрацювати з цікавими ЕКГ та записами холтерівсього моніторингу під час практичних занять і семінарів. 

Доц. Дзига С.В. взяла участь у роботі першої "Школи ЕКГ і клінічної аритмології"

 (м. Львів, 16 лютого 2019 рік)

Протягом 2018 року викладачі кафедри виступали на переривчастих курсах для лікарів лаборантів з лекціями:

«Індикатори якості як складові системи досягнення достовірності результатів лабораторних досліджень» (проф. І.М. Кліщ);

«Діагностика порушень обміну феруму» (проф.І.Я. Криницька);

«Сучасні аспекти цитодіагностики» (асист. І.А. Мартинюк);

«Поліморфізм генів як діагностичний критерій» (проф. М.І. Марущак). 

Проф. М.І. Марущак під час виступу «Поліморфізм генів як діагностичний критерій» на переривчастих курсах для лікарів (2018 рік)

Представники кафедри регулярно беруть участь у проведенні медичних оглядів різих верств населення Тернопільщини.

Доц. Дзига С.В. під час медогляду воїнів, які повернулися з «гарячих» точок Сходу нашої держави 

(2015 рік)