Доцент кафедри — к.м.н. Габор Галина Григорівна

Освіта:

У 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Трудовий шлях:

Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном за спеціальністю "Терпія" Кременецької центральної районної лікарні.

З 2003 по 2008 рр. працювала лікарем-паразитологом в ТОВ Десна. З вересня 2012 р. почала працювати асистентом кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

У 2008 році пройшла спеціалізацію з клінічної лабораторної діагностики у Львівському Національному медичному університеті імені Д. Галицького.

З 2008 по 2010 рр – молодший науковий співробітник ЦНДЛ.

З 2010 – 2011 році працювала старшим лаборантом кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, з 2011 року – завідувачем міжкафедральної науково-дослідної лабораторіїї.

З вересня 2012 р - асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

З 2017 року - доцент кафедри функціональної і лабораторної діагностики.

Наукова діяльність:

31 травня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія «Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого рошкодження легень

Габор Г.Г. є автором і співавтором понад 15 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси:

1. Структурно – функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при гострому респіраторному дистрес-синдромі.

2. Нанотехнології в сучасній медицині.

3. Активні форми кисню, їх роль в оксидантно -прооксидантному гомеостазі організму.

4. Перекисне окиснення ліпідів при ураженні печінки.

5. Морфологічні та електронно-мікроскопічні критерії ураження печінки.

6. Сучасні напрямки біохімії та клінічної лабораторної діагностики.

Наукові публікації та рейтинги:

Понад 100 наукових праць, за останні 5 років – 48.