Наукові публікації Габор Галини Григорівни

 1. Заєць Т.А., Дзыга С.В., Бакалец Е.В., Габор Г.Г., Максив К.Я. Исследование показателей желчевиделительой функціии печени при экспериментальной краниосакральной травме // АТJ. – 2020. – №2. – С. 67-73.
 2. Криницька І. Я., Марущак М. І., Мазур Л. П., Дзецюх Т. І., Град А. О., Габор Г.Г. Прогнозування факторів ризику патології системи дихання та рівень знань медичних сестер щодо профілактики нозокоміальної пневмонії // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 1. – С. 50-58.
 3. Заєць Т. А., Бойко Т. В., Дзига С. В., Габор Г. Г. Характеристики жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму, ускладнену кровотечею // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 1. – С. 58-63.
 4. Krynytska I, Marushchak M, Svan O, Akimova V, Mazur L, Habor H. The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption. Georgian Med News. 2018;(279):196-200(in English).
 5. Krynytska I., Mazur L., Klishch I., Maruschak M.I., Habor H., Antonyshyn I/The Relationship between Experimental Alimentary Obesity and Hard Tooth Tissues Mineralization//Jordan Medical Journal. – 2017. – 51(1). – P.25-33.(Scopus)
 6. Habor H., Krynytska I., Zaets T., Savchenko I., Maruschak M. Investigation of bone mineralization in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage II-A Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 6(267). – P. 43-48.(Scopus)
 7. Мялюк О.П., Гевко У.П., Габор Г.Г., Ярошенко Т.Я., Антонишин І.В. Аналіз потенціалу системи глутатіону в щурів з аліментарним ожирінням Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19. № 2. – C. 60–65.(Фахове видання)
 8. Марущак М.І., Руденко О.В., Габор Г.Г/ Особливості зміни клімату у місті Тернопіль: чи відображають регіональні зміни глобальні процеси?// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – №. 2 (72). – P. 62-68.
 9. Криницька І.Я., Дзиґа С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Марущак М.І., Бегош Н.Б., Михайлів Л.М. Габор Г.Г.// Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки// Медична освіта 2017 Вип. 2 С. 46–49.(Фахове видання)
 10. Krynytska I.Y., Maruschak M., Yaremchuk O.Z., Kulitska M.I, Habor H.,/ The role of curator of students’ academic group in the youth education// Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц–зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук.–практ. конф. з міжн. участю, присвяченої 60–річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) – С. 69–71.
 11. Худоб’як М. М., Марущак М.І., Габор Г.Г.// Особливості мітохондріального й мікросомального окиснення у постопераційному періоді після поєднаної травми грудної клітки та обох стегон в експерименті. / Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 4(2) (134) – C. 91–95(Фахове видання)
 12. Габор Г.Г., Кирилів М.В., Бекус І.Р., Ярошенко Т.Я. Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С. 71-75.(Фахове видання)
 13. Yaremchuk O.Z ., Gabor G.G.,.Kulitska M.I, Shevchuk O.O./ Peculiarities of educational andpedagogical process organization at universities// Медична освіта. – 2015. №3 С. 97-99.(Фахове видання)
 14. Антонишин І.В., Марущак М.І., Бржиський А.В, Габор Г.Г./ Вплив дисбалансу мікроелементів на регуляцію апоптозу в щурів з аліментарним ожирінням//(Фахове видання)
 15. Антонишин І.В., Марущак М.І. Габор Г.Г. /Особливості макро- і мікроелементного складу твердих тканин зубів при експериментальному аліментарному ожирінні //Український стоматологічний альманах. –2015. – № 1. – С. 16–19.(Фахове видання)
 16. Лоза Є.О., Марущак М.І, Габор Г.Г../ Аналіз хірургічної патології у пацієнтів з цукровим діабетом// Український науково–медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. – 2014. – № 4 (83). – С. 85–86.