Кліщ Іван Миколайович

Професор кафедри — доктор біологічних наук, професор Кліщ Іван Миколайович

Освіта:

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1982 році з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1982 по 1983 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «Терапія».

Здобув другу вищу освіту, закінчивши у 2006 році Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

У 2010 році пройшов спеціалізацію за фахом «Клінічна лабораторна діагностика» та отримав спеціальність лікаря-лаборанта.

Трудовий шлях:

Після закінчення інтернатури працював завідувачем Тилявської дільничної амбулаторії Шумського району Тернопільської області. З 1986 року – у Тернопільському державному медичному інституті, спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри біологічної хімії. У 1992-1993 рр. – асистент-стажист цієї ж кафедри. З 1993 по 1998 роки – асистент кафедри біологічної хімії, з 1998 по 2003 рік – доцент кафедри фармакології медичного факультету.

З 2003 по 2004 рік – доцент кафедри фармацевтичних дисциплін, а з 2004 року по 2010 рік – завідувач кафедри клінічнї фармації фармацевтичного факультету.

З вересня 2010 року – завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики медичного факультету.

У 2015 році призначений на посаду проректора з наукової роботи і за сумісництвом – професор кафедри клініко-лабораторної діагностики (з 2017 року реорганізованої у кафедру функціональної і лабораторної діагностики).

Наукова діяльність:

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Перебіг окислювальних процесів за умов токсичного ураження печінки в експеримені” (науковий керівник – проф. Я.І Гонський).

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему “Вікові особливості окислювальних процесів за умов токсичного ураження печінки різної етіології та способи їх корекції” (науковий консультант – проф. Я.І. Гонський).

Наукові інтереси:

Експериментальна медицина, зокрема дослідження окиснювальних процесів за різних патологічних станів.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором понад 250 журнальних статей у вітчизняних та іноземних фахових журналах. З них 15 статей опубліковано у журналах, що цитуються науко-метричною базою Scopus, 188 – у журналах, які цитуються Google Scholar.