Наукові публукації Кліща Івана Миколайовича

  1. Indexes of nitric oxide system in experimental antiphospholipid syndrome. O. Z. Yaremchuk, K. A. Posokhova, І. P. Kuzmak, M. I. Kulitska, I. М. Klishch, M. M. Korda. Ukr.Biochem.J. 2020; Volume 92, Issue 1, Jan-Feb, pp. 75-83
  2. The evaluation of hunters and foresters' knowledge of the possible ways of preventing i Borrelia burgdorferi. Tokarska-Rodak M, Shkilna M, Krajewska M, Pańczuk A, Weiner M, Pawłowicz E, Korda M, Klisch I, Andreychyn M. Med Pr. 2020 Jan 20;71(1):59-68.
  3. Turchyn M, Marushchak M, Krynytska I, Klishch I. Clinical efficacy of therapeutic keratoplasty using corneal xenografts in patients with corneal ulcers. Rom J Ophthalmol. 2019;63(3):257–263.
  4. Зарічна О. Й., Шкляр Х. І., Кліщ І.М. Особливості зміни показників прозапальних цитокінів у щурів із модельованим галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 1. – С. 20-25.
  5. Бойко О.А., Лавренчук Г.Й., Гурандо В.Р., Довгалюк А.І., Кліщ І.М. Структурно-функціональні зміни в культурі клітин щитоподібної залози новонароджених щурів, опромінених in utero радіоізотопами йоду-131 в різні терміни гестації // Вісник наукових досліджень. – 2019. – №1. – С. 103-111.
  6. Кліщ І. М., Потіха Н. Я., Сатурська Г.С., Ковалик О.С. Компетентнісний підхід до підготовки докторів філософії у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” / Медична освіта. ‒ 2019. ‒ № 1 (81). – С. 74-78.
  7. M. Turchyn, I.Klishch, M. Marushchak, I. Krynytska, S. Shmyr. The role of free-radical oxidation in the initiation of apoptotic blood leukocytes death in the dynamics of experimental mechanical non-penetrating corneal injury / Archives of the Balkan Medical Union. 2019. vol. 54, no. 1, pp. 18-24.
  8. Zaiats, L. M.; Klishch, I. М. Ultrastructure of alveolar macrophages in case of experimental acute renal failure // World Of Medicine And Biology. 2018; №1(63): 130-133.
  9. Fedoniuk, L. Ya; Podobivskyi, S. S.; Korda, M. M.; Klishch I.M. et al. Мorpho-physiological features and medical significance of ixodic mites of ixodes latr. and dermacentor fabr. generations - humans and animals ectoparasites in western ukraine // World Of Medicine And Biology. 2018; №1(63): 173-177.
  10. Posokhova K., Stechyshyn I., Krynytska I., Marushchak M., Birchenko, I., Klishch, I. Comparative study of the effect of various forms of quercetin on experimental diabetes. Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases. 2018; 25(4):383-388. (in English).
  11. Litvinchuk, K., Lavrenchuk, H., Gurando, V., Klishch, I., Kovalchuk, A. Радіозахисні властивості 2-меркаптобензотіазолу на клітини in vitro // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - № 2. – С. 60-70.
  12. Klishch I.M. Досвід підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у державному вищому навчальному закладі “тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського міністерства охорони здоров’я України // I.M. Klishch, N.Y. Potikha, O.S. Kovalyk - Медична освіта, 2018.– С.121-124
  13. Furka О. B. Acetaminophen effect on free radical oxidation indices in rats with type 2 diabetes mellitus / О. B. Furka І. B. Ivanusa, М. М. Mykhalkiv, І. М. Klishch // International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 45–50.
  14. Nesteruk S.V. The role of active forms of oxygen in the apoptosis mechanisms in case of experimental injury of the cornea and the ways of its correction /SV Nesteruk, IM Klishch //Journal of Education, Health and Sport 7 (8), 1750-1756.
  15. Kurylo, Kh. I.; Klishch, I. M.; Nebesna, Z. M.; et al. Histological Changes In Liver And Kidneys In Experimental Type 2 Diabetes Mellitus And Its Correction By Administration Of Phytocompositions Comprising Galega Officinalis L. // World Of Medicine And Biology. 2018; №1(63): 133-136.
  16. Мorpho-physiological features and medical significance of ixodic mites of ixodes latr. And dermacentor fabr. Generations-hum / L.Y. Fedoniuk, S.S. Podobivskyi, M.M. Korda, I.M. Klishch, M.A. Andreychyn // World of Medicine and Biology 63 (1), 173-177.
  17. Фурка О.Б. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу / О.Б. Фурка, І.Б. Івануса, М.М. Михалків, І.М. Кліщ // Медична хімія. – 2017. – Т. 19, №1. – С. 25-30.
  18. Кліщ І.М. Використання стовбурових клітин з пуповинної крові для корекції порушень ендогенної інтоксикації у щурів з гострим поширеним периотонітом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / IM Klishch, PV Verba // Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука
  19. Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / M. Andreychyn, A Pańczuk, M Shkilna, M Tokarska-Rodak, M. Korda // Health Problems of Civilization 11 (3), 190-194.
  20. Features of metabolic reactions to various water-salt loads in female rats /A.I. Gozhenko, Y.V. Zavidnyuk, N.I. Sydliaruk, I.R. Mysula, I.M. Klishch // Journal of Education, Health and Sport 8 (4), 496-518.
  21. Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань // I.Y. Krynytska, M.І. Marushchak, I.M. Klishch, N.V. Petrenko // Медична освіта. – 2017. - №3. – С. 23-28.
  22. Турчин М.В. Динаміка показників оксидаційного стресу за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом/М. В. Турчин, І. М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава ; Київ, 2015. – Т 3, N 2. - С.239-242
  23. Курило Х.І. Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної / Х. І. Курило, І. М. Кліщ, А. С. Вольська // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 38-41.
  24. Турчин М.В. Морфологічні зміни рогівки за умови експериментальної механічної непроникаючої травми та її корекції кератоксеноімплантатом / М. В. Турчин , І. М. Кліщ , Р. М. Борис // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1. – С. 105-107.
  25. Турчин М.В. Гістологічне і електронно-мікроскопічне дослідження кератоксеноімплантата при різних видах консервації / М. В. Турчин , К. С. Волков, І. М. Кліщ, Р. М. Борис // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 1. – С. 73-77.
  26. Marushchak M. I. Molecular apoptosis mechanisms with underlying experimental acute lung injury / M. I. Marushchak, I. M. Klishch, Yu. I. Bondarenko, L. P. Mazur // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – V.2, I. 1, Р. 44–48.
  27. Марущак М.І. Експериментальне аліментарне ожиріння: апоптоз, антиоксидантна система, макро- і мікроелементи в тканині печінки / М. І. Марущак, О. П. Мялюк, І. М. Кліщ // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 29-33.
  28. Кліщ І.М. Експертна оцінка призначення препаратів для фармакотерапії захворювань щитоподібної залози /І.М. Кліщ, Ю.С. Забігайло // Клінічна фармація. – 2015. – Т.13, № 3. – С. 37-42.
  29. Турчин М.В., Кліщ І.М. Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки // Мед. хімія. – 2014. - №4. – С.78-84.
  30. Пятницький Ю.С., Кліщ І.М. Дослідження ефективності подрібненого субстрату консервованої шкіри свині при експериментальному атопічному дерматиті //Шпитальна хірургія. – 2014. - №4. – С. 63-66.
  31. Турчин М.В., Кліщ І.М. Особливості процесів вільнорадикального окиснення крові та водянистої вологи за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №4. – С. 103-107.
  32. Савчук З.Л. Стан клітинної ланки імунної системи у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу /З.Л. Савчук, І.М. Кліщ, Ю.І. Пістун // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №2. – С.36-38
  33. Романюк Т.І. Клініко-біохімічні зміни у крові та внутрішньоочній рідині у кролів з опіком рогівки та при корекції ентеросорбентом /Т.І. Романюк, І.М. Кліщ, ІЄ Герасимюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2014, вип..4, Т.1. – С. 181-185
  34. Мялюк О.П. Жовчоутворювальна функція печінки за умови експериментального аліментарного ожиріння / О.П. Мялюк, І.М. Кліщ, М.І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини – 2014. - № 4. – Т.1. – С. 164-167.
  35. Cавчук З.Л.Показники неспецифічної резистентності організму в кролів із хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліліндукованого гіпотирозу / З.Л. Савчук, І.М. Кліщ, С.В. Романів //Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 4. – С. 119-122.
  36. Криницька І.Я. Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому / І.Я. Криницька, І.М. Кліщ, М.І. Куліцька // Медична хімія. – 2014. - №4. – С. 38-41.
  37. Зарічна О.Й. Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / О.Й. Зарічна, І. Б. Івануса, І. М. Кліщ // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль, 2014. – N 2. - С.77-80
  38. Кліщ І.М. Антигіпоксична дія комбінації пірацетаму та кислоти бурштинової /І.М. Кліщ, Н.І. Коваль // Український медичний альманах. -Луганськ, 2013. – Т.6, N1(дод.).- С.177-178
  39. Криницька І. Я. Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, Ю. М. Орел, І. М. Кліщ // Шпитальна хірургія, 2013. т.№ 1.-С.61-64
  40. Погорецкая Х. В. Активность окислительных процессов в микросомах печени крыс с токсическим поражением ацетаминофеном в зависимости от возраста [Електронний ресурс] / Х. В. Погорецкая, И. Н. Клищ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6 (50). – Режим доступу до журн. : http://www.science-education.ru/113-11056.
  41. Погорецька Х. В. Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ// Вісник наукових досліджень, 2013.– № 1.- С.99-103
  42. Кліщ І.М. Патогенетична роль активних форм кисню у перебігу синдрому гострого пошкодження легень /І.М. Кліщ, І.Я. Криницька, Г.Г. Габор та ін. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –Тернопіль – 2013. – N2. – С. 250
  43. Хорош В. Я. Зміни секрету передміхурової залози і лейкоцитів периферійної крові при експериментальному хронічному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози / В. Я. Хорош, А. І. Мисак, І. М. Кліщ // Шпитальна хірургія, 2013. т. № 3. - С.46-51
  44. 35. Фармакотерапія : підручник / О. В. Крайдашенко, І. Г. Купновицька, І. М. Кліщ, В. Г. Лизогуб, О. О. Яковлева, Л. В. Деримедвідь, С. В. Нальотов, Л. В. Савченкова, В. С. Копча, Н. А. Васильєва. - Вінниця : Нова Кн., 2013. - 644 c.
  45. Дуда К. М. Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі цукрового діабету типу 2 /К.М. Дуда, Б.В. Вонс, І. М. Кліщ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. –№2. – С. 84-90.
  46. Дуда К.М. Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов гострого пародонтиту на тлі цукрового діабету 2 типу /К. М. Дуда, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини. -Полтава ; Киев, 2013. – Т. 1, N 4. – С.318-321
  47. Клінічна біохімія : підручник /за аг. Редакцією Г.Г. Луньової //Г.Г. Луньова, В.М. Проценко, Д.О. Микитенко., І.М. Кліщ. – К. : Атіка, 2013. – 1156 с.
  48. Геруш О.В., Вплив таблеток на основі екстракту листя тополі китайської на показники функції нирок за введення 2, 4-динітрофенолу / О.В. Геруш, А.І. Денис, І.М. Кліщ, Ю.Є. Роговий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1. – С. 171-175.
  49. Кліщ І. М. Показники ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету у тварин при хронічному простатиті й доброякісній гіперплазії на фоні одночасного впливу токсичного ксенодермального екстракту / І. М. Кліщ, В. Я. Хорош // Медична хімія, 2013. – Т. 15, № 1.-С.125-129.
  50. Кліщ І. М. Стан ендогенної інтоксикації та показників неспецифічного імунного захисту організму при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для закриття інфікованих опікових ран ІІІ–ІV ступенів в експерименті / І. М. Кліщ, А. В. Цимбалюк // Медична хімія, 2013. т. Т. 15, № 1.-С.53-58.
  51. Гембаровский Н. В. Влияние L-карнитина на процессы энергообеспечивающего окисления в печени животных с острым отравлением парацетамолом на фоне пищевой депривции [Електронний ресурс] / Н. В. Гембаровский, И. Н. Клищ, М.И. Марущак // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5 (49). – Режим доступу до журн. : http://www.science-education.ru/111-10757.
  52. Гембаровський М. В. Вплив харчової депривації на показники пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту печінки щурів / М. В. Гембаровський, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Медична хімія, 2013. т. Т. 15, № 1.-С.25-29
  53. Гембаровський М. В. Особливості патогенетичних механізмів ендогенної інтоксикації у щурів за умови гострого отруєння парацетамолом на тлі харчової депривації / М. В. Гембаровський, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1, т. 1 (98). – С. 88–91.
  54. Гембаровський М.В. Вплив L-карнітину на показники вільнорадикального окиснення ліпідів у щурів за умови токсичного ураження парацетамолом на тлі харчової депривації / М. В. Гембаровський, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 129–133.
  55. Дзецюх Т. І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на цитокіновий статус щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини, 2013. т. т. 2, Вип. 3.- С.153-157
  56. Дзецюх Т. І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на показники ендогенної інтоксикації в щурів із гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ // Медична хімія, 2013. – Т. 15, № 4.– С. 35-40
  57. Дзецюх Т.И. Особенности гуморального звена иммунной системы крыс с острым пародонтитом на фоне мерказолил-индуцированного гипотиреоза / Т.И. Дзецюх, И.Н. Клищ, М.И. Марущак // Современные проблемы науки и образования – 2013. – № 4 (48). – Режим доступу до журн. : www.science-education.ru/110-9976.
  58. Дзецюх Т.І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на цитокіновий статус щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т.І.Дзецюх, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Випуск 3, том 2(103) – С. 153–157.
  59. Коваль Н. І. Вплив поєднаного застосування пірацетаму і кислоти бурштинової на показники прооксидантно-оксидантного гомеостазу та активність мітохондріальних ферментів у щурів за умов експериментальної тканинної гіпоксії / Н. І. Коваль, І. М. Кліщ // Фармацевтичний часопис, 2013. – № 3.- С.25-28
  60. Пацкань Л. О. Метаболічні порушення у тварин за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації та їх корекції тіотриазоліном / Л. О. Пацкань, І. М. Кліщ // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, № 4 (42). – С. 105–109.
  61. Пацкань Л. О. Показники енергозабезпечення у тварин з токсичним ураженням парацетамолом на тлі тривалої дії натрій нітриту і корекції тіотриазоліном / Л. О. Пацкань, І. М. Кліщ // Практична медицина. – 2012. – Т. ХVІІІ, № 5. – С. 39–43.
  62. Пацкань Л. О. Стан ендогенної інтоксикації у щурів з гострим отруєнням парацетамолу на тлі тривалого застосування нітритів / Л. О. Пацкань, І. М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, т. 2 (95). – С. 96–99.
  63. Погорецкая Х. В. Влияние ацетаминофена на состояние эндогенной интоксикации у белых крыс разных возрастных периодов / Х. В. Погорецкая, И. Н. Клищ // Экология Центрально-Черноземной области Российской Федерации. – 2012. – № 2 (29). – С. 166–171.
  64. Криницька І. Я. Кислотно-лужний стан крові у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, І.М. Кліщ // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4 (60). – С. 52 – 55.
  65. Мисула І.Р. Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ // Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 102-106.
  66. Кліщ І. М. Особливості кредитно-модульної системи навчання студентів стоматологічного факультету з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" / І. М. Кліщ, М. І. Марущак, І. Я. Криницька // Мед. освіта. - 2012. - N 4. - С. 59-61
  67. Кліщ І. М. Принципи місцевого лікування інфікованих ран у щурів зі змодельованим цукровим діабетом / І. М. Кліщ, І. Я. Дзюбановський, М. Ю. Кріцак // Шпитальна хірургія, 2013. т.№ 4.-С.29-33
  68. Кліщ І. М. Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів / І. М. Кліщ, Х. В. Погорецька, М. І. Куліцька // Медична хімія, 2012. – № 3. - С.64-68.
  69. Погорецька Х. В. Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія, 2012. т. Т. 14, № 4.-С.58-61
  70. Н.І. Горішня, І.М. Кліщ, І.М. Марків Фармакоекономічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчнокам’яної хвороби. – Фарм. часопис. – 2012. - № 1. – С. 130-134.
  71. Коваль Н.І. Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів, що містять пірацетам, представлених на українському та російському фармацевтичних ринках/Н.І. Коваль, І.М. Кліщ // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя, 2012,N3. -С.99-101
  72. Криницька І.Я. Особливості цитокінового профілю крові щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом /І.Я. Криницька, І.М. Кліщ, М.І. Куліцька // Клінічна та експериментальна патологія. -Чернівці, 2012. т.11, N4.- С.82-86
  73. Криницька І.Я. Кислотно-лужний стан крові у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом /І.Я. Криницька, І.М. Кліщ // Шпитальна хірургія, 2012, N4.- С.52-55
  74. Марків І.М. Фармакоекономічні аспекти інфузійної антибіотикотерапії хворих на негоспітальну пневмонію із використанням цефтриаксону і сульбактомаксу /І. М. Марків, І. М. Кліщ // Український хіміотерапевтичний журнал, 2012. – N 4.- С.200
  75. Гембаровський М.В. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у щурів за умови гострого отруєння парацетамолом на тлі харчової деривації /М.В. Гембаровський, І.М. Кліщ, М.І. Марущак // Загальна патологія та патологічна фізіологія. - Луганськ, 2012. – Т.7, N3.-С.36-41
  76. Коваль Н. І. Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів, що містять пірацетам, представлених на українському ринку / Н. І. Коваль, I. М.Кліщ // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 2012. т.№ 3.-С.99-101
  77. Криницька І. Я. Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень, 2012. т.№ 4(69).-С.72-75
  78. Криницька І. Я. Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень, 2012. т.№ 4(69).-С.72-75
  79. Дзецюх Т. І. Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ // Медична хімія, 2012. – Т. 14, № 4.- С.39-43
  80. Криницька І.Я. Особливості цитокінового профілю крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, І.М. Кліщ, М.І. Куліцька // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 4 (42), Т. XI. – С. 82 – 86.
  81. Кузьмак І. П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ, О. З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Біологія. – 2012. – Випуск 33. – С. 154–157.
  82. Пацкань Л. О. Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів / Л. О. Пацкань, І. М. Кліщ // Медична хімія, 2012. т.№ 2.-С.87-91
  83. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352). Доступ до журн. : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-15534/article-15614/print.html.
  84. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, І. М. Кліщ // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83.
  85. Кузьмак І.П. Зміни показників протеїназо-інпбіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Мед. хімія. - 2011. - Том 13, N 3. - С. 116-120
  86. Тюріна В.Ф., І.М. Кліщ, І.М. Марків. Організація виробничої практики з клінічної фармації // Медична освіта, - 2011. - №1. – С. 74-77.
  87. Кліщ І.М., С.М. Дроговоз, В.М. Коваль. Дослідження впливу комбінованих таблеток та субстанції екстракту кореня ехінацеї на показники імунної системи. - Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 112-116.
  88. Криницька І.Я. Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом /І.Я. Криницька, І.М. Кліщ // Вісник наукових досліджень. -Тернопіль, 2012, N4. - С.72-75
  89. Коваль Н.І. Актопротекторна активність комбінації Пірацетаму і кислоти бурштинової /Н.І. Коваль, І.М. Кліщ // Фармацевтичний часопис, 2012, N3. - С.148-150
  90. Трубич Н. Я. Вплив тіотриазоліну на інтенсивність вільнорадикального окиснення і стан ендогенної інтоксикації щурів за умов отруєння парацетамолом на тлі хронічного ураження солями кадмію та свинцю / Н. Я. Трубич, І. М. Кліщ // Актуальні питання медичної науки та практики . – 2011. – Т. 1, № 2. – С. 38­­–40.
  91. Криницька І.Я. Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому / І.Я. Криницька, І.М. Кліщ, М.І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Випуск 1. – С. 13 – 17.
  92. Кузьмак І. П. Зміна показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 3 (48). – С. 116–120.
  93. Івануса І. Б. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів / І. Б. Івануса, І. М. Кліщ, І. З. Кернична, Н. А. Василишин // Медична хімія. – 2011. – № 2. – С. 56–62
  94. Кліщ І.М. Клінічна лабораторна діагностика в системі сучасної підготовки лікаря /І. М. Кліщ, М. І. Марущак, І. Я. Криницька // Медична освіта. – Тернопіль, 2010,N 1. – С.56-57
  95. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів/ Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В.//Вісник морфології. – 2010. - № 16 (3). – С. 548-551.
  96. Посохова К.А. Вивчення можливості корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних препаратів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель-паста для внутрішнього застосування / К. А. Посохова, Шевчук, О. О.; Олещук, О. М.; Кліщ, І. М.; Ніколаєв, В. Г. // Клініч. імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2010. - N 8. - С. 87-89
  97. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К.А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, І.М. Кліщ // Ліки України. - 2010. - N10. - С. 91-93
  98. Ястремська С.О. Оцінка ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у лікарській формі - паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою / С.О. Ястремська, В.Г. Ніколаєв, І.М. Кліщ // Вісн. наук. досліджень. - 2010. - N3. - С. 114-117
  99. Мандзій З.П. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно-модульної технології навчання / З. П. Мандзій, Кліщ, І. М.; Тюріна, В. Ф // Мед. освіта. - 2010. - N 1. - С. 74-76
  100. Котляренко Л.Т. Особливості використання інформаційних технологій на лекційних заняттях / Л. Т. Котляренко, І.М. Кліщ, І. Я. Господарський, // Мед. освіта. - 2010. - N 3. - С. 105-108
  101. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації і фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації /Л.В. Соколова, І.М. Кліщ, В.Ф. Тюріна, І.М. Марків, Ю.М. Цяпа, З.П. Мандзій //Мед. освіта. – 2009. - №1. – С. 31-34.
  102. Гребеник І. М. Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації / І. М. Гребеник, К. С. Волков, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень, 2009. Т – № 3(56).- С.67-68
  103. Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів / Г.Б. Паласюк, І.М. Кліщ, М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Н.І. Данилшина, Г.І. Кліщ //Мед. освіта. – 2009. - №1. – С. 44-47.
  104. Вивчення впливу препарату Ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності /Л.С. Фіра, К.С. Волков, Т.В. Дацко, В.Г. Ніколаєв, І.М. Кліщ, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький // Український журнал нефрології та діалізу. – 2009. - №2(22). – С. 41-46.
  105. Ніколаєв В. Г. Застосування препарату Ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті / В. Г. Ніколаєв, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень, 2009. – № 1(54).-С.72-74
  106. Кузьмак І. П. Стан білкового обміну у статевонезрілих щурів за умов токсичного ураження блідою поганкою в експерименті / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 4. – С. 43–47.
  107. Изучение эффективности использования энтеросорбента Энтеросгель в форме пасты для перорального применения на модели экспериментального стрептозотоцинового диабета /В.Черняшова, В. Николаев, М.Гнатюк, А.Олещук, И.Клищ // Вісник фармакології та фармації. – 2008, №3. – C. 33 -37.
  108. Кліщ І.М. Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету/І.М. Кліщ, В.Ф. Тюріна // Мед. освіта, 2008,N N 1.-С.28-31.
  109. Морфологічні зміни печінки і їх корекція при змодельованій обтураційній жовтяниці /М.С. Гнатюк, І.М. Кліщ, М.М. Галей //Шпитльна хірургія. – 2008, №4. – С. 78-83.
  110. Криницька І.Я., Кліщ І.М. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічного ураження солями кадмію і свинцю //Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. – 2007, вип. 30. – С. 16-19.
  111. Кліщ І.М., Бекус І.Р. Особливості ліпідного статусу печінки за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями кадмію та свинцю // Мед. хімія. – 2007, №1. – С. 53-57.
  112. Кліщ І.М., Юрчак М.А., Галаван Н.М., Яківчук Н.Я. Клінічна ефективність препарату ІМУНО-ТОН при лікуванні хворих з синдромом вегетативної дистонії //Новости медицины и фармации. – 2007. - №3 (207). – С. 16-17
  113. Изучение специфической активности клетчатки кожуры черноплодной рябины при алкогольном гепатите / Посохова Е.А., Николаев В.Г., Олещук А.М., Николаева В.В., Клищ И.Н. // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 11. – С. 48-51
  114. Стан захисних систем організму при комбінованому введенні спирту етилового та солей важких металів / І.Я. Демків, Я.І. Гонський, І.М. Кліщ // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 2. – С. 14-20.
  115. Вплив ентеросорбенту „Альгігель” на показники антиоксидантної системи організму білих щурів з гострим отруєнням етанолом на фоні хронічної інтоксикації солями важких металів / І.Я. Демків, І.Р. Бекус, І.М. Кліщ // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 73.
  116. Хара М.Р., Бондар Я.Я., Волков К.С., Кліщ І.М. Морфометричний аналіз пошкодження міокарда адреналіном у тварин різної статі за умов зміни активності адрено- та холінорецепторів //Вісник морфології. – 2004. – Т.10, №2. – С. 342-345.
  117. Посохова К.А., Олещук О.М., Ніколаєва В.В., Кліщ І.М. Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей глутаргіну при патологічних процесах різного генезу //Медицина сьогодні і завтра. – 2005. - №1. – С. 68-70.
  118. Вплив карнітину хлориду на стан окислювальної модифікації білків у щурів різного віку з токсичним ураженням печінки. /Кліщ І.М., Марків І.М., Гаріян М.П., Тюріна В.Ф., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLYIII науково- практичної конференції. 3 червня 2005 р.Тернопіль, Укрмедкнига” 2005 р. с. 181-183.
  119. Посохова К.А., Олещук О.М., Кліщ І.М. Зміни показників функціонального стану печінки за введення N-нітро- L-аргініну та мелатоніну при гострому токсичному гепатиті //Мед. хімія. – 2005. – Т.7, №1. – С. 51-55.
  120. Особливості клініки та лікування позалікарняної пневмонії у хворих похилого віку. /Кліщ І.М., Марків І.М., Гаріян М.П., Тюріна В.Ф., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. //В кн.:Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології: Матеріали наукового симпозіуму 20-21 жовтня 2005 року, м. Тернопіль. – Тернопіль. ТДМУ „Укрмедкнига, 2005.- С. 17-18.
  121. Кліщ І.М., Марків І.М., Кухарук В.В. Стартова фармакотерапія позалікарняної пневмонії у хворих із алкогольною залежністю. //В кн.: Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології: Матеріали наукового симпозіуму 20-21 жовтня 2005 року, м. Тернопіль. – Тернопіль. „Укрмедкнига, 2005.- С. 18-19.
  122. Психологічні та соціальні проблеми реформування фармацевтичної освіти /Кліщ І.М., Марків І.М., Гаріян М.П., Тюріна В.Ф., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. //Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України. Матеріали VІ Національного з’їзду фармацевтів України 28-30 вересня 2005 р. м. Харків. – Видавництво НФаУ, 2005.- С.21.
  123. Кліщ І.М., Тюріна В.Ф., Марків І.М., Гаріян М.П. Досвід організації самостійно аудиторної і позааудиторної роботи на курсі клінічної фармації і фармакотерапії. //Мед. освіта. – 2006. - №4. – С. 61-63.
  124. Головко Л.Л., Гонський Я.І., Кліщ І.М. Вплив поєднаного введення нітритів та солей важких металів на стан захисних систем організму в експерименті //Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3 (36) . – С. 122-124.
  125. Гонський Я.І., Головко Л.Л., Кліщ І.М. Дослідження антиокиснювальної активності гістидину та гістидинатів Cu та Zn за допомогою ініційованої сульфатом заліза хемілюмінесценції // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 341-343.
  126. Honsky Ya. I., Holovko L. L, Klishch І.M. Influence of cadmium salts on the state of the protective systems of organism //Anales Universitatis Mariae Kurie-Sklodowska. – Lublin. – 2004. – Vol.17, №2. – Р. 281-283.
  127. Грошовий Т.А., Соколова Л.В., Кліщ І.М. і ін. Досвід організації самостійної роботи на кафедрі фармацевтичних дисциплін з курсом клінічної фармації //Медична освіта. – 2004.- №2. – С.
  128. Темченко О.І., Кліщ І.М. Місце флюконазолу в профілактиці та лікуванні інфекційних ускладеннь в онкології // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №4. – С. 95-97.
  129. Ковальчук Л.Я., Кліщ І.М. Впровадження наукових розробок у практикуохорони здоров’я // Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології //Збірник тез Всеукраїнської науково-практ. конфер. 4-5 листопада 2004 р., Тернопіль. – Укрмедкнига. – С. 3-5.
  130. Грищук Л.А., Дем’яненко В.В., Кліщ І.М. Прогнозування ймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби ШОЕ у магнітному полі //Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 55-57.
  131. Посохова К.А., Гриців О.В., Кліщ І.М. Вплив L-аргініну, N-нітро- L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси у мозку при хронічній гемічній гіпоксії, спричиненій чадним газом //Мед. хімія. – 2004. – Т.6, № 4. – С. 33-38.
  132. Покотило О.С., Фіра Л.С., Кліщ І.М. Вплив поліненасичених жирних кислот родини n-3 і n-6 на синтез білків in vitro у тканинах щурів при гіперхолестеринемії //Мед. хімія. – 2004. – Т.6, № 4. – С. 108-112.
  133. Вікові особливості ліпідного статусу печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном / І.М. Кліщ, М.М. Корда, К.А. Посохова, С.І. Шкробот // Мед. хімія. – 2003. - Т.5, №1. – С. 44-47.
  134. Кліщ І.М. Корекція холінфосфатидними ліпосомами порушень активності мікросомних ферментів у щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном // Клін. та експерим. біохім. і фізіол. – 2003. - № 1. – С. 47-52.
  135. Кліщ І.М. Застосування карнітину хлориду для корекції порушень стану антиоксидної системи та окиснювальної модифікації білків у щурів різного віку з токсичним ураженням солянокислим гідразином // Вісн. Ужгородського державного університету. Серія: Біологія. – 2003. - № 12. – С. 174-178.
  136. Кліщ І.М. Вплив карнітину хлориду на вміст окиснено модифікованих білків та стан антиоксидної системи у щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлорметаном //Вісник Ужгородського державного університету: Серія Медицина. – 2002. - № 1. – С. 18-22.
  137. Кліщ І.М. Застосування ліпосом для корекції порушень вільнорадикальних процесів та активності антиоксидантних ферментів у щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном // Львівський медичний часопис. – 2002. - № 2. С. 76-79.
  138. Кліщ І.М., Бойчук А.В. Корда М.М. Вираженість окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидної системи у щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлорметаном // Вісник науков. досліджень. – 2002. - № 1. – С. 34-37.
  139. Кліщ І.М. Корекція холінфосфатидними ліпосомами порушень активності мікросомальних ферментів у щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном // Клінічна та експериментальна біохімія і фізіологія. – 2002. - № 2. – С. 89-91.
  140. Кліщ І.М. Вплив карнітину хлориду на показники обміну аденіннуклеотидів у печінці щурів різних вікових груп з токсичним ураженням тетрахлорметаном /І.М. Кліщ // Буковинський медичний вісник. - Чернівці, 2002. Т.6, N3.- С.167-170.
  141. Кліщ І.М., Корда М.М., Олещук О.М. Вплив солянокислого гідразину на енергетичні процеси в ізольованих гепатоцитах // Мед. хімія. – 2002. – Т.4, № 3. – С. 57-60.
  142. Кліщ І.М., Гонський Я.І., Корда М.М. Ваплив солянокислого гідразину на активність НАДФН-залежного та аскорбатзалежного ПОЛ у мікросомах печінки щурів різного віку //Мед. хімія. – 2002. – Т4, № 2. – С. 15-17.
  143. Кліщ І.М., Корда М.М. Застосування ентеросорбенту “Силард П” та ліпосом з метою корекції окиснювальних процесів у мітохондріях щурів різного віку з токсичним ураженням солянокислим гідразином // Мед. хімія. – 2002. – Т. 4, №4. – С. 36-39.
  144. Кліщ І.М., Олещук О.М., Франчук В.В. Вплив поєднаного застосування ліпосом та ентеросорбенту “Силард П” на функціональну активність мікросом у щурів різного віку з токсичним ураженням солянокислим гідразином // Вісн. науков. досліджень. – 2002. - № 2. – С. 133-135.
  145. Кліщ І.М. Гонський Я.І. Стан NADPH- та CCl4-індукованого ПОЛ у мікросомах печінки щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлорметаном // VI Всеукраїнський біохімічний з’їзд: Тези доповідей. – Львів. – 2002. – С. 141.
  146. Кліщ І.М., Кравчук Л.О. Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітохондрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином // Вісник наукових досліджень. – 2001. № 1. – С. 100-102.
  147. Динаміка перекисного окислення ліпідів та окиснювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином / Гонський Я.І., Кубант Р.М., Кліщ І.М. та ін. //Вісник наукових досліджень. – 2001, №1. – С. 104-106.
  148. Посохова К.А., Бережна І.Ю., Кліщ І.М. Деякі показники перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, системи мікросомального гідроксилювання при поєднаному введенні чотирьоххлористого вуглецю та натрію нітриту //Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник праць XLIV підсумкової наукової конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 88.
  149. Ефективність використання цеоліту з метою корекції порушень мікросомального окислення у тварин різного віку з токсичним ураженням печінки тетрахлорметаном /Кліщ І.М., Корда М.М., Фіра Л.С. Дем’яненко В.В., Гриців О.В., Головатюк Л.М.// Вісник науков. дослідж. – 2001. - № 3. – С. 114-116.
  150. Методичні рекомендації з основ фармакології та рецептури для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації /Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Кліщ І.М. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 102 с.
  151. Кліщ І.М. Вплив карнітину хлориду на стан окислювальних процесів в мікросомах печінки щурів різного віку за умов токсичного ураження солянокислим гідразином // Збірник матеріалів ІІ Національного з’їзду фармакологів України. – Дніпропетровськ. - 2001. – С. 354.
  152. Особливості впливу карнітину хлориду на енергетичні процеси у печінці тварин різних вікових груп за умови інтоксикації солянокислим гідразином / Гонський Я.І., Кліщ І.М., Корда М.М., Банадига Н.В. // Медична хімія. – 2001. – т. 3, вип.. 3, - С. 29-34.
  153. Кліщ І.М. Вплив карнітину хлориду на показники обміну аденіннуклеотидів у печінці щурів різних вікових груп з токсичним ураженням тетрахлорметаном // Буковинський мед. вісник. - 2002. - № 2. – С. 214-219.
  154. Вплив солянокислого гідразину на функціональну активність мітохондрій ізольованих гепатоцитів / І.М. Кліщ, К.А. Посохова, Л.О. Кравчук, В.В. Буковська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -Тернопіль: Укрмедкнига - Вип. 5. - 2000. - С. 491-494.
  155. Методичні рекомендації з фармакології і лікарської рецептури /Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М. Кліщ І.М. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 176 с.
  156. Посохова К.А., Бережна І.Ю., Кліщ І.М., Олещук О.М. Особливості дії тетрахлорметану і натрію нітриту у тварин із різною стійкістю до гіпоксії// Буковинський медичний вісник. – 2000. - № 2. - С. 207-211.
  157. Фіра Л.С., Кліщ І.М., Лісничук Н.Є., Шамрай Н.В. Вивчення показників ліпідного обміну та вільнорадикального окислення в умовах тетрахлорметанового гепатиту при корекції Фібрабетом // Наукові записки Тернопільського педуніверситету: Серія біологія. – 2000. – 3(10). – С.78-82.
  158. Гонський Я.І., Кліщ І.М. Вікові особливості окислювальних процесів в мікросомах печінки щурів за умов токсичного ураження солянокислим гідразином // ІІІ Національний конгрес геронтологів і геріатрів України (Київ, 26-28 вересня 2000 р.): Збірник тез. – К. – 2000. – С. 167.
  159. Посохова К.А., Кліщ І.М., Олещук О.М., Бережна І.Ю. Зв’язок між стійкістю до гіпоксії та деякими показниками прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в білих щурів. Здобудки клінічної та експериментальної медицини Випуск 4. Збірник наукових праць. - Тернопіль: "Укрмедкнига". – 1999. –С. 425-429.
  160. Кліщ І.М., Посохова К.А., Давидович О.В., Кравчук Л.О. Стан НАДФН – та аскорбатзалежної системи ПОЛ у мікросомах печінки щурів різного віку за умов токсичного ураження солянокислим гідразином. // Здобутки клін. та експерим. медиц. - Тернопіль: Укрмедкнига. - Вип. - 4. - 1999. - С.392-396.
  161. Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Кліщ І.М., Мосейчук І.П., Олещук О.М. Проблеми інтеграції в навчальному процесі кафедри фармакології. Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі. Міжвузівська навчально-методична конференція – Тернопіль: “Укрмедкнига”. 1999 – С. 79-81.
  162. Кліщ І.М., Загрійчук О.П., Кравчук Л.О. Вплив молекул середньої маси плазми крові на вільнорадикальні процеси в нормі та при токсичному ураженні печінки // Медична хімія. – 1999, Т. І, № 1. – С. 76-82.
  163. Кліщ І.М. Вікові особливості порушень енергетичного балансу в печінці щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном. Науковий вісник ВДУ, № 4, 1998. С. 104-106.
  164. Наші погляди на виховання майбутнього спеціаліста-медика /Гонський Я.І., Фіра Л.С., Саюк Н.П. Кліщ І.М. //Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Матеріали конференції 21 травня 1998 року. - Тернопіль. - 1998. - С.8 - 9.
  165. Основна суть та завдання клінічної біохімії, актуальність її викладання у вищих медичних закладах / Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г. Кліщ І.М. //Матер. наук.-практ. конфер., присвяченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім. акад. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 1997- С.24.
  166. Впровадження результатів наукових досліджень кафедри медичної хімії в практику викладання біохімії /Гонський Я.І., Кліщ І.М. Саюк Н.П., Рубіна Л.М. //Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Матеріали конференції 21 травня 1998 року. - Тернопіль. - 1998. С. 46-47.
  167. Темченко О.І., Кліщ І.М. Застосування антиоксидантів у поєднанні з ентеросорбцією полісорбом в процесі комбінованого лікування у хворих на рак яєчників 3-4 стадій // Клін. хірургія. – 1997. - С. 56-58.
  168. Кліщ І.М. Вплив карнітину хлориду на ліпідний статус печінки щурів різного віку за умов токсичних уражень тетрахлорметаном. Ліки, № 5 1998. С. 39-43.
  169. Кліщ І.М. Особливості перебігу окисновідновних процесів у печінці щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном. // Укр. біохім. журнал. Т. 70, № 6, 1998. – С. 106-113.
  170. Кліщ І.М., Корда М.М., Кравчук Л.М. Вплив солянокислого гідразину на показники ліпідного обміну у печінці щурів різних вікових груп // Досягнення і невирішені проблеми гастроентерології: Збірник тез конференції. – Харків. – 1998. – С. 46.
  171. Кліщ І.М., Корда М.М., Кравчук Л.О. Вплив солянокислого гідразину на показники ліпідного обміну у печінці щурів різних вікових груп Матеріали VІІ з‘їзду гастроентерологів України, Харків, 1998./ - 200
  172. Гонський Я.І., Кліщ І.М., Саюк Н.П., Фіра Л.С., Калиняк О.І. Вікові особливості вільнорадикальних процесів та стану ферментноі антиоксидантовоі системи печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном //VІІ Украінський біохімчний з”ізд (К., вересень, 1997 р.): Тез. доп. - Киів, 1997.- С. 17-18.
  173. Фіра Л.С., Корда М.М., Кліщ І.М., Рубіна Л.М. Вплив ентеросорбціі на окислювальні процеси у щурів за гострих хімічних отруєнь //VІІ Украінський біохімічний з”ізд (К.,вересень, 1997 р.): Тез.доп. . - Киів, 1997.- С. 90-91.
  174. Гонський Я.І., Корда М.М., Фіра Л.С., Кліщ І.М., Підручна С.Р. Ізольовані гепатоцити: використання в експериментальній і клінчній гепатології //Журн. АМН Украіни.- 1997.- Т.3, N1.С. 33-44.
  175. Вадзюк С.Н., Городецький І.Т., Кліщ І.М. Ефективність деяких синтетичних фенольних антиоксидантів // Ліки- 1997. - №5 - С. 84-86.
  176. Влияние пищевой депривации на развитие адреналиновой миокардиодистрофии в эксперименте /М.С. Гнатюк, П.П. Кузив, Ю.И. Сливка, А.А. Гудима, М.М. Корда, И.Н Клищ //Вісник наукових досліджень. - 1998. - №6. - С. 30-31
  177. Вплив солянокислого гідразину на функціональну активність мітохондрій та стан енергетичних процесів у печінці щурів різних вікових груп / Я.І. Гонський, І.М. Кліщ, Л.О. Кравчук, О.М. Матолінець // Здобутки клініч. та експерим. медиц. - Тернопіль: Укрмедкнига. - Вип. - 3. - 1998. - С. 379-382.
  178. Гонський Я.І., Корда М.М., Кліщ І.М. Вплив галактозаміну на активність ізольованих гепатоцитів // Наук. записки Укр. Акад.наук націон. Прогресу. – Київ. – 1997. – С.156-157.
  179. Корда М.М., Кліщ І.М., Гонський Я.І. та ін. Вплив ентеросорбції на окислювальні процеси у щурів за гострих хімічних отруєнь // VII Укр. біохім. з’їзд. Тез.допов. ч. 111. – Київ. – 1997. – С.90-91.
  180. Гонський Я.І., Корда М.М., Кліщ І.М. та ін. Ізольовані гепатоцити. Використання в експериментальній та клінічній гепатології (огляд літератури). // Журн. Акад.мед. наук України. – 1997. - №1. – С 33-44.
  181. Корда М.М., Фіра Л.С., Кліщ І.М. Корекція порушень енергетичного метаболізму при токсичному гепатиті за допомогою гастроінтестінальноі детоксикаціі //Укр. наук.-мед. молод. журн. - 1996. - N1. - С. 8-10.
  182. Вивчення токсичності полімерного сорбенту “Оксісорб” в експерименті / Я.І. Гонський, Л.С. Фіра,М.М. Корда, І.М. Кліщ //Деп. в ДНТБ Украіни 18.06.96, № 1458 - Ук 96.
  183. Коррекция диметилсульфоксидом и a-токоферолом нарушений окислительных процессов при остром химическом поражении печени //М.М.Корда, И.М. Клищ, Л.С. Фира //Вопр. мед химии. - 1996.- Т.42, №1.- С.30 - 34.
  184. Роль антиоксидантной системы в патогенезе токсического гепатита /Я.И. Гонский, М.М. Корда, И.Н. Клищ, Л.С. Фира // Пат. физиол. и эксперим. тер. - 1996. - N2. - С. 43 - 45.
  185. Гонський Я.І., Корда М.М., Кліщ І.М. Взаємозв”яок між імунною та антиоксидною системою при токсичному ураженні печінки //Тези науковоі конференціі 7 червня 1995 р., м. Тернопіль - Досягнення і перспективи клінічноі та експериментальноі меди-цини. - Тернопіль, 1995. - С. 372-373.
  186. Застосування тимогену для лікування гострого токсичного ураження печінки /Я.І.Гонський,М.М. Корда, Л.С. Фіра, І.М. Кліщ //Тези доп. “Фізіологія і патологія перекисного окислення ліпідів, гемостазу та імуноногенезу. - Полтава, 1995. - С.13-14.
  187. Ацетилцистеін - ефективний засiб корекцiі окислювальних процесiв при гострому токсичному ураженнi печiнки /Я.I.Гонський, М.М.Корда I.М.Клiщ та iн. //Актуальнi питання клiнiчноі та експериментальноі медицини: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. Тернопiль, 1994. - С. 229-300.
  188. Вплив сорбенту “Оксисорб” на бiохiмiчнi показники щурiв з експериментальним нiтритним отруєнням /Я.I.Гонський, I.М.Кліщ Л.С.Фiра, О.I.Калиняк, М.М.Корда // Актуальнi питання експериментальноі та клiнiчноі медицини: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1994. - С. 297-299.
  189. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Бiолюмiнесцентне визначення вмiсту АТФ при експериментальному токсичному гепатитi // Тези доп. 1 Украінського з’ізду бiофiзичного товариства, 20-24 червня 1994 року. - Киів, 1994. - С. 70-71.
  190. Корекція ентеросорбцією порушень окислювальних процесів при токсичному ураженні печінки /Я.І. Гонський, О.П. Баган, М.М. Корда.І.М. Кліщ і ін. // Укр. біохім. журнал. - 1994. - № 2.-С.112-116.
  191. Корекція тимогеном порушень імунноі системи та окисного метаболізму за галактозамінового гепатиту /Я.І. Гонський, І.М.Кліщ, М.М.Корда.і ін. // Тези доп. наук.- пр. конф.”Новое в диагностке и лечении заболеваний органов пищеварения” 14-15 декабря 1994 года.- Харьков, 1994. - С.69.
  192. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Застосування ентеросорбцiі для корекцiі метаболiчних порушень при гострому токсичному гепатитi //Нове у дiагностицi та лiкуваннi органiв травлення: Тези доп. респ. наук. конф. гастроентерологiв. - Вiнниця, 1993. - С. 64-65.
  193. Корекцiя ентеросорбцiєю порушень НАДФН- i аскорбатзалежного перекисного окислення лiпiдiв в мiкросомах печiнки щурiв з токсичним гепатитом /Я.I.Гонський, М.М.Корда, I.М.Клiщ та iн.//Фiзiологiя i патологiя ПОЛ, гемостазу та iмуногенезу: Тези доп. респ. наук.-практ. конф. - Полтава, 1993. - С. 112.
  194. Корда М.М., Клiщ I.М. Комбiноване використання альфа-токоферолу з диметилсульфоксидом при токсичному ураженнi печiнки //Актуальнi проблеми клiнiчноі фармакологiі: Тези доп. 1 Українськоі науковоі конференцiі за участю краін СНД, 14-15 жовтня 1993 року. - Вiнниця, 1993. - С. 106.
  195. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Нарушение биоэнергетических процессов в митохондриях и их взаимосвязь с состоянием перекисного окисления липидов при токсическом поражении печени в эксперименте //Нарушение биоэнергетики в патологии и пути их восстановления. Сборник материалов симпозиума.- М. - 1993. С.105-109.
  196. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Поєднання ентеросорбцiі з антиоксидантами - перспективний метод терапiі токсичних уражень печiнки //Антиоксиданти i сорбенти в медицинi: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф. 7 травня 1992 року. - Тернопiль, 1992. - С. 100-101.
  197. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Вплив ентеросорбцiі на функцiонування мiкросом при токсичному ураженнi печiнки // // Тези доп. 6 Украінського біохімічного з”ізду, травень 1992 року. - Киів, 1992. - ч. 2. – С. 24-25.
  198. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Поєднання ентеросорбцiі з антиоксидантами - ефективний засiб лiкування вiльнорадикальноі патологiі // Тези доп. 4 Конгресу свiтовоі федерацiі украінських лiкарських товариств, 9-14 серпня. - Харкiв, 1992. - С. 107-108.
  199. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Антиокислительное действие диметилсульфоксида при остром поражении печени тетрахлорметаном //Вопр. мед. химии. - 1992. - № 2. - С. 43-44.
  200. Вплив ентеросорбцiі на вмiст атерогенних факторiв у плазмi кровi /М.М.Корда, I.М.Клiщ, Л.С.Фiра, О.С.Калиняк //Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики серцево-судинних захворювань: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. 30 травня 1991 року. - Тернопiль, 1991. - С. 66-67.
  201. Корда М.М., Клищ И.Н. Фира Л.С. Влияние энтеросорбции на интенсивность НАДФН и аскорбатзависимого ПОЛ в микросомах печени крыс с токсическим гепатитом //Физиология и патология ПОЛ, гомеостаза и иммуногенеза: Тезисы докл. 7 Всесоюзной конф. молодых ученых. - Полтава, 1991. - С. 33-34.
  202. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Стан вiльнорадикального окислення i антиоксидантовоі системи у щурiв з токсичним ураженням печiнки: вплив токоферолу i диметилсульфоксиду //Укр. бiохiм. журнал. - 1991, № 5. - С.112-116.
  203. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние энтеросорбции на перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему при экспериментальном токсическом гепатите //Эксперим и клин. медицина. - 1991. - № 2. - С. 184-188.
  204. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние ацетилцистеина на антиоксидантную систему при экспериментальном токсическом поражении печени //Фармакол. и токсикол. - 1991. - № 5. - С. 44-46.
  205. Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние ентеросорбции на состояние антиоксидантной системы при токсическом гепатите //Серия: Новости спортивной и медицинской антропологии: Ежеквартальный научно-информативный сборник. - 1991. - № 2 /6/. - Москва, 1991 - С. 105.
  206. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Коррекция метаболических нарушений при экспериметальном токсическом поражении печени путем воздействия волнами миллиметрового диапазона //Миллиметровые волны нетепловой интенсивности в медицине: Сборник докладов Международного симпозиума 3-6 октября 1991 года. - Москва, 1991. - С. 387-392.
  207. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Влияние энтеросорбции на активность процессов липидной пероксидации при токсическом поражении печени //Актуальные проблемы гастроэнтерологии: Те-зисы докл. 2 съезда гастроэнтерологов УССР 3-5 октября 1989 года. - Днепропетровск, 1989. - С. 112-113.
  208. Кліщ І.М. Вплив ентеросорбціі на дихання і окислювальне фос-форилювання мітохондрій печінки при токсичному гепатиті//Нові ме-тоди діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення //Тези обласноі науковоі конференціі 31 травня 1990 р.-Тернопіль. - 1990. - С. 63-65.
  209. Файфура В.В., Клищ И.Н., Вадзюк С.Н. Перекисное окисление липидов в миокарде крыс с экспериментальным тиреотоксикозом / Крoвообращение. - 1990. - Т. ХХІІІ, 4. - С. 48-49.
  210. Корекцiя метаболiчних порушень при експериментальному токсичному гепатитi мiкрохвильовою резонансною терапiєю /Я.I.Гонський, А.К.Врублевський, М.М.Корда, І.М. Кліщ // Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики захворювань органiв травлення: Тези доп. обл. наук. конф. 31 травня 1990 року. - Тернопiль, 1990. - С. 35-38.
  211. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Сравнительная характеристика эффективности ацетилцистеина и унитиола при токсическом поражении печени //Фармакология: состояние и перспективы исследований: Тезисы докл. 6 съезда фармакологов Украинской ССР 25-27 сентября 1990 года. - Харьков, 1990. - С. 78.
  212. Гонський Я.I., Клiщ I.М., Корда М.М. Використання альфа-токо-феролу i галаскорбiну для корекцiі метаболiчних порушень при токсичному ураженнi печiнки //Новi методи дiагностики, лiку-вання i профiлактики: Тези обл. наук. конф. 30 травня 1989 року. - м. Тернопiль, 1989. - С. 51-52.
  213. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Определение некоторых компонентов антиоксидантной системы для оценки функционального состояния печени при токсическом гепатите // Проблемы клинической энзимологии: Тезисы докл. Всесоюзного симпозиума 12-14 сентября 1989 года. - Москва, 1989. - С. 29-30.
  214. Влияние жиро- и водорастворимых антиоксидантов на активность маркерных ферментов мембран при ожоговой болезни. /Л.С. Фира, Я.И. Гонский, А.А. Кияшко, И.Н. Клищ //ІІІ Всесоюзная конференция “Биоантиоксидант”: Тезисы докладов. М. - 1989. - Т.І. - С. 133-134.
  215. Состояние антиоксидантной системы организма при экспериментальном токсическом поражении печени и применение энтеросорбции для коррекции названных нарушений /И.Н.Клищ, М.М.Корда, О.Ф.Баган и др. //Биоантиоксидант: Тезисы докл. 3 Всесоюзной конференции 27-29 июня 1989 г. - Москва, 1989. - С. 35-36.
  216. Гонский Я.И., Кияшко А.А., Фира Л.С., Клищ И.Н. Изменение содержания металлов и металлозависимых окисислительных процессов при бластомогенезе, индуцированном хлоридом кадмия. / Тезисы І-й республиканской конференции по биоминерологии, посвященной 125-летию академика В.И. Вернадского. – Луцк - 1988. - С. 135-136.
  217. Фира Л.С., Гонский Я.И., Клищ И.Н. Динамика содержания некото-рых микроэлементов и активность сопряженных с ними антиоксидантных металлоферментов при экспериментальной ожоговой болезни./Те-зисы первой республиканской конференции по биоминерологии, посвя-щенной 125-летию академика В.И. Вернадского. - Луцк. - 1988. - 137-139.


Список патентів на винахід:

 1. Декларацій патент на винахід № 55683 A МПК: C01G 55/00 Хімічний індикатор монооксиду вуглецю / Гудима А. А., Дем'яненко В.В; І.І. Івасеннко, Кліщ І.М.; Заявл. 25.04.2002.; Заявник Тернопільська державна медична академія Ім. І.Я.Горбачевського; Опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4/2003.
 2. Деклараційний патент на винахід № 55689 А МПК: A61K 36/00, A61K 36/16, A61K 36/45, A61K 36/734, A61K 127/00 Лікувальний засіб «Гінвакра» // Демʼяненко С.М., Кліщ І.М.; Заявл. 26.04.2002.; Заявник Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського; Опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4/2003.
 3. Деклараційний патент на винахід № 56938 А МПК: A61B 17/00, A61L 33/00 Спосіб алопластики вентральних гриж / Дзюбановський І.Я. Пʼятночка В.І., Кліщ І.М.; Заявл. 04.12.2002.; Заявник Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського; Опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5/2003.
 4. Патент на корисну модель № 7137 А МПК: A61P 17/18, A61P 43/00, C08G 69/40, C08G 77/00, G09B 23/28 Спосіб оцінки антиоксидної активності медикаментозного засобу / Кліщ І.М., Гонський Я.І., Кубант Р.М.; Заявл. 06.909.2004, заявник Тернопільська державна медична академія. Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6, 2005 р.
 5. Деклараційний патент на винахід 61837 А UA, МКИ А61В17/00, А61К31/70, А61К33/40 Спосіб лікування гострої ентеральної недостатності / Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Кліщ І.М.- №2003076127; Заявл. 01.07.2003; Опубл. 17.11.2003; Бюл. № 11.
 6. Патент на корисну модель № 38933 А Україна, А 61 К9/20, А 61 К31/185, А 61 К31/045. Медикаментозний засіб на основі пірацетаму („Сукцетам”) / Лелека М.В., Дем’яненко В.В., Фретова М.О., Кліщ І.М. - № u 2008 10432; заяв. 15.08.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
 7. Пат. № 75435 Україна, МПК А61К 9/16 (2006.01), А61 К 35/00. Спосіб профілактики порушення імунної резистентності організму. / Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Господарський І.Я., Коваль В.М., заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. – u201208669; заявл. 13.07.2012.; Патент опубліковано 26.11.2012, бюл. № 22/2012.
 8. Патент на корисну модель № 73325 Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової. / Коваль В.М., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Господарський І.Я., заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського, патент опубліковано 25.09.12. Бюл. № 18, 2012 р.
 9. Патент № 46265 Україна, МПК: G 01 N 11/00, G 01 N 13/00, G 01 N 15/00, G 09 B 23/28 Cпосіб моделювання явища міграції енергії фотона. / Дем'яненко В.В.; Бігуняк В.В.; Кліщ І.М. Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського – u200907394, заявл. 14.07.2009. Патент опубліковано 10.12.2009, бюл. № 23/2009
 10. Патент на корисну модель № 53205 МПК A61K 9/20 , A61K 31/41 Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / Демчук М.Б., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М.; Заявник – Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського u201004233, заявл. 12.04.2010; Опубл. 27.09.2010, бюл. № 18/2010
 11. Патент № 67849, Україна МПК: A 61 B 10/00, A 61 K 31/695, G 09 B 23/28 Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем'яненко В.В.; Кузьмак І.П.; Кліщ І.М.; Корда М.М.; Хорош В.Я. Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського – u201108952, заявл.18.07.2011, патент опубліковано 12.03.2012, Бюл. № 5/2012
 12. Патент на корисну модель № 81836 Спосіб оцінки активності запального процесу дихальних шляхів при моделюванні патологічного процесу. / Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М. Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського –u20110346, патент опубліковано 10.07.2013, бюл. №13.
 13. Патент на корисну модель № 112998. Україна МПК: А61В 17/58 Спосіб відновлення ключично-акроміальної зв’язки / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О. Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського – u201606045, патент опубліковано 10.01.2017, бюл. № 1/2017
 14. Патент на корисну модель № 113120. Україна МПК: A61B 17/58 Спосіб корекції ротаційного зміщення відламків кісток кінцівок / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О.; заявл. 12.07.2016; Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського – u201607704, патент опубліковано 10.01.2017, бюл. № 1/2017
 15. Патент на корисну модель № 113121. Україна МПК: A61B 17/58 Спосіб репозиції переломів і вивихів / Николишин О.М., Кліщ І.М., Николишин І.О.; заявл. 12.07.2016; Заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського – u201607706, патент опубліковано 10.01.2017, бюл. № 1/2017