Криницька Інна Яківна

Освіта:

у 2002 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського.

Трудовий шлях:

З 2003 по 2008 рік працювала асистентом кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з 2008 по 2009 рік – асистентом кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, з 2009 по 2011 рік доцентом цієї ж кафедри. З 3.05.2011 р. по 01.04.2014 р. – доцент кафедри клініко-лабораторної діагностики. З 1.04.2014 р. по 1.04.2015 р. працювала на посаді професора кафедри клініко-лабораторної діагностики. З 1.04.2015 р. по 30.06 2017 р. була завідувачем кафедри клініко-лабораторної діагностики. З 30.06.2017 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри функціональної і лабораторної діагностики.

Наукова діяльність:

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія на тему «Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)». У 2017 р. отримала вчене звання професора.

Науково-педагогічний стаж – 15 років.

Наукові інтереси: Експериментальна медицина, зокрема, ендокринологія та пульмонологія.

Наукові публікації та рейтинги:

Кількість друкованих праць – 149, з них 50 після захисту докторської дисертації, у т.ч. 1 підручник, 1 монографія, 6 патентів на корисну модель, 15 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та 2 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Web of Science.