Марущак Марія Іванівна

Освіта:

У 2003 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського. В 2003-2004 роках проходила інтернатуру та навчалася в магістратурі, яку закінчила з відзнакою. Після цього поступила в клінічну ординатуру, яку закінчила в 2006 році. У 2007 році пройшла спеціалізацію по «Клінічній лабораторній діагностиці» та отримала спеціальність лікаря-лаборанта, у 2013 році пройшла спеціалізацію по «Функціональній діагностиці» та отримала спеціальність лікаря функціональної діагностики.

Трудовий шлях:

З вересня 2006 р. року працювала на посаді старшого лаборанта на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з січня 2007 р. асистентом курсу клінічної біохімії при кафедрі медичної біохімії. Після реогранізації працювала асистентом кафедри клініко-лабораторної діагностики, а з 2012 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри. В червні 2012 р. у звязку зі створенням кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології переведена на посаду завідувача цієї кафедри, з 2017 року - завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики.

Наукова діяльність:

У 2007 р. – кандидатська дисертація на тему «Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування», 14.01.02 – внутрішні хвороби (науковий керівник – проф. Андрейчин С.М.)

2012 р. – докторська дисертація «Патогенез гострого ураження легень: порушення оксидаційних, імуно –цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів», 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий консультант – проф. Бондаренко Ю.І.).

Наукові інтереси:

  • Клініко-експериментальні дослідження коморбідної патології для встановлення механізмів їх поєднаного перебігу;

  • Дослідження актуальних питань практичної діяльності медсестри в напрямку розладів сну;

  • Вплив перенесеного COVID-19 на стан здоров’я та якість життя пацієнтів;

  • Пошук шляхів оптимізації фахової підготовки медичних сестер.

Наукові публікації та рейтинги:

Понад 100 наукових праць, за останні 5 років – 48.