Заєць Тетяна Анатоліївна

Освіта:

Закінчила Тернопільський державний вищий навчальний університет ім. І.Я.Горбачевського у 2005 році. З 2007 по 2009 р. – навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри внутрішньої медицини №2 де залишилась працювати старшим лаборантом до 2012 року.

Наукова діяльність:

22 грудня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми впливу кріоконсервованих нервових клітин на функціональний стан печінки у ранній період краніоскелетної травми» за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія (науковий керівник - д.м.н. проф. Гудима А.А.)

Трудовий шлях:

З 2005 по 2007 р. працювала лікарем – інтерном за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина Тернопільської обласної клінічної лікарні. З 2007 по 2009рр. – навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри внутрішньої медицини №2 де залишилась працювати старшим лаборантом до 2012 року. В цьому ж році пройшла курси спеціалізації по терапії та гастроентерології, отримала сертифікат спеціаліста-гастроентеролога.

З серпня 2012 року асистент кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, з 2017 року - доцент кафедри функціональної і лабораторної діагностики. Курує хворих у відділенні гастроентерології на базі університетської лікарні.

Наукові інтереси:

Експериментальна медицина, зокрема, гастроентерологія.

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи над дисертацією брала участь у планових наукових роботах кафедри патологічної фізіології та функціональної діагностики з клінічною патофізіологією Тернопільського державного медичного університету, самостійно проводила окремі етапи досліджень. Крім того, освоїла багато патофізіологічних, фармакологічних, біохімічних методів аналізу. У період виконання дисертаційної роботи відвідувала лекції професорів з фахової дисципліни та практичні заняття, чим підвищувала свій професійний рівень та педагогічну майстерність.

Є автором однієї одноосібної наукової статті та 4 одноосібних тез. У співавторстві є 4 наукових статей та 14 тез.