На кафедрі функціональної і лабораторної діагностики в аспірантурі навчаються:


за очною (денною) формою навчання:


МУСІЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу залежно від дискордантної коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Мусієнко В.А. Генетичні маркери цукрового діабету 2 типу / В.А. Мусієнко, М.І. Марущак. // Медична та клінічна хімія. – 2020. – №4. – С. 184 - 191.

 • Мусієнко В.А. Цукровий діабет 2 типу та захворювання щитоподібної залози: пошук спільних механізмів. / В.А. Мусієнко, М.І. Марущак. // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – №1. – С. 74 - 82.

 • Musiienko V.A. Prevalence of comorbid pathology in patients with type 2 diabetes mellitus and thyroid dysfunction. / V.A. Musiienko, M.I. Marushchak // 20th International Congress of Young Medical Scientists, Poznan, Poland. – 2020. – P. 46.

 • Subclinical hypothyroidism as a contributor to macrovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus / Mariya Marushchak, Iryna Vivsiana, Volodymyr Musiienko, Inna Krynytska, Kateryna Kozak // Acta Clinica Croatica. – 2020. (Scopus)

 • Lipid profile cutoff values for predicting macrovascular complications in patients with comorbid type 2 diabetes mellitus: role of subclinical hypothyroidism / Iryna Vivsiana, Volodymyr Musiienko, Inna Krynytska, Mariya Marushchak // 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease, USA, December 3-6, 2020.

Участь у наукових форумах:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

 •  89 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». - м. Івано-Франківськ (березень, 2020 р.).

 • 20 Міжнародний конгрес молодих вчених з доповіддю «Поширеність комор бідної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу та тиреоїдину патологію» - м. Познань, Польща (28-30 травня 2020 року)

 • Міжнародний вебінар «Новий погляд на здорове харчування у 21 столітті». -  м. Львів (21 травня 2020 року)

 • 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease. - USA (December 3-6 2020) 


ГОМЕЛЮК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу залежно від дискордантної коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Криницька І.Я.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Loza Ye.O., Homeliuk T.M., Krynytska I.Ya., Hudyma A.A.,Marushchak M.I. Study of the intensity of microbial contamination and nonspecific immunity under the experimental diabetes after using different ways of fixing the wound edges. Journal of Education , Health and Sport. 2021;11(1): 361-371.

 • Іванова Н.В., Криницька І.Я., Гецько Н.В., Гомелюк Т.М., Марущак М.І. Порівняльна характеристика захворюваності на туберкульоз загального населення та працівників закладів охорони здоров'я в Україні та Дніпропетровській області. Вісник медичних і біологічних досліджень.-2021.-№2 (8).- С.26-33.

 • Лоза Є.О., Гомелюк Т.М., Криницька І.Я., Марущак М.І. Дослідження змін репаративної здатності шкіри післяопераційних ран щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом .- Вісник медичних і біологічних досліджень. -2021.-№2 (8).- С. 78-82.

Участь у наукових форумах:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

 •  89 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». - м. Івано-Франківськ (березень, 2020 р.).

 • 20 Міжнародний конгрес молодих вчених з доповіддю «Поширеність комор бідної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу та тиреоїдину патологію» - м. Познань, Польща (28-30 травня 2020 року)

 • Міжнародний вебінар «Новий погляд на здорове харчування у 21 столітті». -  м. Львів (21 травня 2020 року)

за очною (вечірньою) формою навчання:

ДЖИВАК Володимир Георгійович

ЛУНЬОВА Тетяна Володимирівна

ШМИР Соломія Миколаївна

БУЧКО Петро Іванович

ВІВСЯНА Ірина Володимирівна

ЛУНЬОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив гендерних особливостей та коморбідних станів на клінічні прояви, лікування і прогноз при гострому коронарному синдромі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кліщ І. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Луньова Т.В., Кліщ І.М. Гендерні відмінності у клінічній презентації та стратегії лікування гострого коронарного синдрому (на затвердженні в журналі “Вісник медичних та біологічних досліджень”

Участь у наукових форумах:

 • “ESC Congress 2020”, 29.08.2020-01.09.2020 (Digital).

 • “IV International Congress of Infusion Therapy”, October 12-13, 2020, Kyiv, Ukraine

 • “VII Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca”, 27.11.2020.

 • “Anti-Crisis Management in the Reproductive Period”, 07.06.2019, Ternopil, Ukraine.

 • “Профілактика Раптової Серцевої Смерті, ІКД-Терапія

 • “Жіноче серце у різні вікові періоди”, ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України”, Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, 07.04.2019, Kyiv, Ukraine.


ШМИР СОЛОМІЯ МИКОЛАЇНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне обгрунтування застосування строми ксенорогівки, отриманої методом децелюляризації, для корекції механічної травми рогівки».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кліщ І. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • The role of free-radical oxidation in the initiation of apoptotic blood leukocytes death in the dynamics of experimental mechanical non-penetrating corneal injury /Mykola Turchyn, Ivan Klishch, Mariya Marushchak , Inna Krynytska, Solomiia Shmyr// Balkan Medical Union.- 2019.- Vol. 54, No. 1, pp. 18-24.

Участь у наукових форумах:

 • науково-практична конференція із міжнародною участю «OPHTHALMIC-HUB 2020» - м. Київ, ( 30-31 жовтня 2020 р.)

 • V науково-практична конференція з міжнародною участю «ГЛАУКОМА+ 2020» - м. Київ, ( 23-24 квітня 2020 р.)

ВІВСЯНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу залежно від конкордантної коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Subclinical hypothyroidism as a contributor to macrovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus / Mariya Marushchak, Iryna Vivsiana, Volodymyr Musiienko, Inna Krynytska, Kateryna Kozak // Acta Clinica Croatica. – 2020. (Scopus)

 • Lipid profile cutoff values for predicting macrovascular complications in patients with comorbid type 2 diabetes mellitus: role of subclinical hypothyroidism / Iryna Vivsiana, Volodymyr Musiienko, Inna Krynytska, Mariya Marushchak // 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease, USA, December 3-6, 2020.

 • Показники ліпідного профілю як потенційні маркери макроваскулярних ускладнень у хворих на коморбідний перебіг цукрового діабету 2 типу та субклінічний гіпотиреоз / Мусієнко В.А., Вівсяна І.П., Марущак М.І.// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали XI наук.-практ. конф., 29–30 жовтня 2020 р. Тернопіль, 2020.

Участь у наукових форумах:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

 •  89 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». - м. Івано-Франківськ (березень, 2020 р.).

 • Міжнародний вебінар «Новий погляд на здорове харчування у 21 столітті». -  м. Львів (21 травня 2020 року)

 • 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease. - USA (December 3-6 2020) 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів: