На кафедрі функціональної і лабораторної діагностики в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

МУСІЄНКО Володимир Анатолійович

ГОМЕЛЮК Тетяна Михайлівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЛУНЬОВА Тетяна Володимирівна

ШМИР Соломія Миколаївна

ВІВСЯНА Ірина Володимирівна

НОВАК-МАЗЕПА Христина Олегівна

ДУЖИЧ Наталія Вікторівна

за заочною формою навчання:

ЦІПКАЛО Антоніна Іванівна

за очною (денною) формою навчання:

МУСІЄНКО Володимир Анатолійович

ГОМЕЛЮК Тетяна Михайлівна

МУСІЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу залежно від дискордантної коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Musiienko V, Marushchak M. Laboratory peculiarities in patients with type 2 diabetes mellitus and hypothyroidism. II International Halich congress on multidisciplinary scientific research. October 29-30, 2021 Istanbul, Turkey. 2021: 142.

 • Musiienko V, Marushchak M. Prediction factors for the risk of hypothyroidism development in type 2 diabetic patients. 3rd International conference on medical & health sciences December 24-25, 2021 / BINGOL, TURKEY. 2021: 143.

 • Musiienko V, Vivsiana I, Krynytska I, Marushchak M. Lipid Profile Cutoff Values for Predicting Macrovascular Complications in Patients with Comorbid Type 2 Diabetes Mellitus: Role of Subclinical Hypothyroidism. Metabolism-Clinical and Experimental. 2021;(1):23.

 • Мусієнко В, Марущак М. Частота дифузного зобу у хворих на цукровий діабет 2 типу та його вплив на вуглеводний обмін. Матеріали 81 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021». 2021; (1): 97.

 • Мусієнко В, Марущак М. Генетичні маркери цукрового діабету 2 типу. Медична та клінічна хімія. 2020; 4: 184 - 91.

 • Мусієнко В, Марущак М. Цукровий діабет 2 типу та захворювання щитоподібної залози: пошук спільних механізмів. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020; 1: 74 - 82.

 • Musiienko V, Marushchak M. Prevalence of comorbid pathology in patients with type 2 diabetes mellitus and thyroid dysfunction. 20th International Congress of Young Medical Scientists, Poznan, Poland. 2020; 1: 46.

 • Marushchak M., Vivsiana I., Musiienko V., Krynytska I., Kozak K. Subclinical hypothyroidism as a contributor to macrovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus. Acta Clinica Croatica. 2021;60:1-13.

 • Musiienko V, Vivsiana I, Krynytska I, Marushchak M. Lipid profile cutoff values for predicting macrovascular complications in patients with comorbid type 2 diabetes mellitus: role of subclinical hypothyroidism Metabolism: Clinical and Experimental. 2021;116:154523.

 • Мусієнко В, Вівсяна І, Марущак М. Показники ліпідного профілю як потенційні маркери макроваскулярних ускладнень у хворих на коморбідний перебіг цукрового діабету 2 типу та субклінічний гіпотиреоз. XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. 2020;(1): 77-8.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

 •  89 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». - м. Івано-Франківськ (березень, 2020 р.).

 • 20 Міжнародний конгрес молодих вчених з доповіддю «Поширеність комор бідної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу та тиреоїдину патологію» - м. Познань, Польща (28-30 травня 2020 року)

 • Міжнародний вебінар «Новий погляд на здорове харчування у 21 столітті». -  м. Львів (21 травня 2020 року)

 • 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease. - USA (December 3-6 2020) 

ГОМЕЛЮК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

У 2015 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості перебігу постковідного синдрому у хворих на хронічні захворювання».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Криницька І.Я.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Loza, Y. O., Homeluk, T. M., Krynytska, I. Y., Hudyma, A. A., & Marushchak, M. I. Study of the intensity of microbial contamination and nonspecific immunity under the experimental diabetes after using different ways of fixing the wound edges. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(1):361-371.

 • Іванова Н.В., Криницька І.Я., Гецько Н.В., Гомелюк Т.М., Марущак М.І. Порівняльна характеристика захворюваності на туберкульоз загального населення та працівників закладів охорони здоров'я в Україні та Дніпропетровській області. Вісник медичних і біологічних досліджень.2021;2 (8):26-33.

 • Лоза Є.О., Гомелюк Т.М., Криницька І.Я., Марущак М.І. Дослідження змін репаративної здатності шкіри післяопераційних ран щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;2 (8):78-82.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЛУНЬОВА Тетяна Володимирівна

ШМИР Соломія Миколаївна

ВІВСЯНА Ірина Володимирівна

ЦІПКАЛО Антоніна Іванівна

НОВАК-МАЗЕПА Христина Олегівна

ДУЖИЧ Наталія Вікторівна

ЛУНЬОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив гендерних особливостей та коморбідних станів на клінічні прояви, лікування і прогноз при гострому коронарному синдромі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кліщ І. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • “VII Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca”, 27.11.2020 (Digital).

 • “ESC Congress 2020”, 29.08.2020-01.09.2020 (Digital).

 • “IV International Congress of Infusion Therapy”, October 12-13, 2020, Kyiv, Ukraine

 • “Профілактика Раптової Серцевої Смерті, ІКД-Терапія", 31.01.2020, Київ, Україна

 • “Anti-Crisis Management in the Reproductive Period”, 07.06.2019, Ternopil, Ukraine.

 • “Жіноче серце у різні вікові періоди”, ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України”, Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, 07.04.2019, Kyiv, Ukraine.

ШМИР СОЛОМІЯ МИКОЛАЇВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне обгрунтування застосування строми ксенорогівки, отриманої методом децелюляризації, для корекції механічної травми рогівки».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кліщ І. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Turchyn M, Klishch I, Marushchak M, Krynytska I, Shmyr S. The role of free-radical oxidation in the initiation of apoptotic blood leukocytes death in the dynamics of experimental mechanical non-penetrating corneal injury. Arch Balk Med Union 2019;54(1):18-24.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • науково-практична конференція із міжнародною участю «OPHTHALMIC-HUB 2020» - м. Київ, ( 30-31 жовтня 2020 р.)

 • V науково-практична конференція з міжнародною участю «ГЛАУКОМА+ 2020» - м. Київ, ( 23-24 квітня 2020 р.)

ВІВСЯНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу залежно від конкордантної коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Vivsiana I. V., Habor H. H., Marushchak M. I. The role of the IRS1 gene (rs2943640) in the comorbid course of type 2 diabetes mellitus, obesity and arterial hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(1):388–399.

 • Вівсяна І. В., Марущак М. І. Клініко-лабораторна характеристика коморбідного перебігу цукрового діабету 2 типу з надмірною масою тіла/ожирінням та артеріальною гіпертензією. Медична та клінічна хімія. 2021;23(3):26-35.

 • Вівсяна І. В., Марущак М. І. Чи залежить ліпідний профіль від комрбідності надмірної маси тіла/ожиріння та артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу? Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;3(9):5–11.

 • Musiienko V, Vivsiana I, Krynytska I, Marushchak M. Lipid profile cutoff values for predicting macrovascular complications in patients with comorbid type 2 diabetes mellitus: role of subclinical hypothyroidism Metabolism: Clinical and Experimental. 2021;116:154523.

 • Побигушка О., Вивсяная И. Исследование показателей лейкоцитарной формулы у пациентов с коморбидным течением сахарного диабета 2 типа, ожирения и артериальной гипертензии. Студент года – 2021 : материалы Междунар. студенческой науч. конф.. 2021;(1):1354.

 • Musiienko V, Vivsiana I, Krynytska I, Marushchak M. Lipid Profile Cutoff Values for Predicting Macrovascular Complications in Patients with Comorbid Type 2 Diabetes Mellitus: Role of Subclinical Hypothyroidism. Metabolism-Clinical and Experimental. 2021;(1):23.

 • Marushchak M., Vivsiana I., Musiienko V., Krynytska I., Kozak K. Subclinical hypothyroidism as a contributor to macrovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus. Acta Clinica Croatica. 2021;60:1-13.

 • Musiienko V, Vivsiana I, Krynytska I, Marushchak M. Lipid profile cutoff values for predicting macrovascular complications in patients with comorbid type 2 diabetes mellitus: role of subclinical hypothyroidism. 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease, USA. 2020.

 • Мусієнко В, Вівсяна І, Марущак М. Показники ліпідного профілю як потенційні маркери макроваскулярних ускладнень у хворих на коморбідний перебіг цукрового діабету 2 типу та субклінічний гіпотиреоз. XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. 2020;(1): 77-8.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Международная студенческая научная конференция "Студент года – 2021" - г. Ташкент, 30 марта 2021 г.

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» - м. Тернопіль (29–30 жовтня 2020 р.)

 •  89 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». - м. Івано-Франківськ (березень, 2020 р.).

 • Міжнародний вебінар «Новий погляд на здорове харчування у 21 столітті». -  м. Львів (21 травня 2020 року)

 • 18th Annual World Congress Insulin Resistance Diabetes & Cardiovascular Disease. - USA (December 3-6 2020) 

НОВАК-МАЗЕПА ХРИСТИНА ОЛЕГІВНА

У 2015 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 223 "Сестринська справа"

Магістр медсестринства (2015).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Характеристика порушень сну у хворих на артеріальну гіпертензію та їх вплив на якість життя ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Мазепа-Новак Х. О., Синенко М. Ю., Марущак М. І., Корда М. М. Характеристика якості сну в хворих на артеріальну гіпертензію. Тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Нове покоління медичних сестер : досягнення та інновації в медсестринстві». Медсестринство. 2021;4:10.

 • Batiukh Oksana, Novak-Mazepa Khrystyna. Effect of risk factors on sleep disorders in hypertensive patients. The XXV International Medical Congress of Students and Young Scientists, Ternopil. April 12-14, 2021: 235.

 • Novak-Mazepa K, Marushchak M. Assessment of the level of daytime sleepiness in patients with arterial hypertension. International Halich congress on multidisciplinary scientific research. Istanbul, Turkey. 2021; (1):155.

 • Novak-Mazepa K, Batiukh O, Mazur L. Excessive daytime sleepiness in patients with hypertension and comorbidities. 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey 2021; (1): 157.

 • Batiukh О. V., Kh. O. Novak–Mazepa, T. V. Kharkovska, A. I. Pak. «Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;3:145-52.

 • Новак-Мазепа Х.О., Марущак М.І. Рівень денної гіпесонливості у хворих на артеріальну гіпертегнзію. Міжнародна науково-методична інтернет конференція. Черкаси, 2021.

 • Батюх О.В., Новак-Мазепа Х.О. Взаємозв’язок порушень сну та цукрового діабету. Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості. Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції. 2021; (1): 234-235.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey, December 24-26, 2021.

 • International Halich congress on multidisciplinary scientific research. Istanbul, Turkey, October 29-30, 2021

 • Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості". Черкаси, 15 жовтня 2021 р.

 • ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», 16-17.04.2021р.

 • Майстер-клас «Загублені діагнози, або хто лікує розлади сну?», 16-17.04.2021р.

 • Міжнародний науково-педагогічний семінар «Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation», 27.04.2021.

 • Всеукраїнський форум «Рік медсестринства в Україні 2020»

 • Вебінар Clarivate «Journal Citation Reports», 03.12.2020р.

 • Вебінар Clarivate «Світ наукових видань», 07.12.2020р.

 • Вебінар Clarivate «Новий інтерфейс Web of Science», 08.12.2020р.

 • Вебінар «Академічна доброчесність», 10.12.2020р., м.Тернопіль.

ДУЖИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

У 2013 році закінчила Житомирський інститут медсестринства за спеціальністю 223 "Сестринська справа"

Магістр медсестринства (2015).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив сестринської освіти на рівень емоційного інтелекту».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Дужич Н. В., Куць У. С., Марущак М. І. Вплив сестринської освіти на рівень емоційного інтелекту. Тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Нове покоління медичних сестер : досягнення та інновації в медсестринстві». Медсестринство. 2021;4:18.

 • Duzhych N, Marushchak M. Influence of educational and practical training on the level of emotional intelligence of masters in nursing. 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey, 2021; (1):159.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey, December 24-26, 2021.

за заочною формою навчання:

ЦІПКАЛО АНТОНІНА ІВАНІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 223 "Медсестринство"

Магістр медсестринства (2020).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна

Тема дисертаційної роботи: «Вплив порушень сну на здоров‘я та якість життя середнього медичного персоналу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Марущак М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Ціпкало А. І., Гевко У. П., Марущак М. І. Структура захворюваності медичних сестер, які працюють позмінно. Тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Нове покоління медичних сестер : досягнення та інновації в медсестринстві». Медсестринство. 2021;4:14.

 • Ціпкало А.І., Марущак М.І. Вплив позмінних професій на здоров’я працівників. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;4:158.

 • Tsipkalo A, Marushchak M. Diagnostics of shift work disorders in nurses. 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey. 2021; (1):158.

 • Tsipkalo A, Marushchak M. Prevalence of insomnia among night-shift nursing workers. International Halich congress on multidisciplinary scientific research. International Halich congress on multidisciplinary scientific research. Istanbul, Turkey. 2021; (1): 156.

 • Ціпкало А.І., Марущак М.І. Особливості порушень сну у медичних сестер, що працюють позмінно. Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості. Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції. 2021; (1): 243-244.

 • Tzipkalo, A. I., Marushchak, M. I., & Krynytska, I. Y. (2020). Особливості роботи медичних сестер у зоні бойових дій. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020;1:50–53.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • 3rd International conference on medical & health sciences. Turkey, December 24-26, 2021.

 • International Halich congress on multidisciplinary scientific research. Istanbul, Turkey, October 29-30, 2021

 • Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості". Черкаси, 15 жовтня 2021 р.

 • ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», 16-17.04.2021р.

 • Майстер-клас «Загублені діагнози, або хто лікує розлади сну?», 16-17.04.2021р.

 • Міжнародний науково-педагогічний семінар «Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation», 27.04.2021.

 • Всеукраїнський форум «Рік медсестринства в Україні 2020»

 • Вебінар Clarivate «Journal Citation Reports», 03.12.2020р.

 • Вебінар Clarivate «Світ наукових видань», 07.12.2020р.

 • Вебінар Clarivate «Новий інтерфейс Web of Science», 08.12.2020р.

 • Вебінар «Академічна доброчесність», 10.12.2020р., м.Тернопіль.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів: