Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Гецько Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія «Вікові особливості метаболічних процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату» Науковий керівник – д.мед. н, проф. Криницька І.Я. Тернопільський національний медичний університет, Тернопіль, 2020 р.

 • Максів Х.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - патологічна фізіологія. «Роль генетичних і метаболічних механізмів у розвитку гіпертонічної хвороби у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень». Науковий керівник – д.мед. н, проф. Марущак М.І. Тернопільський національний медичний університет, Тернопіль, 2020 р.

 • Кошак Б.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. "Опримізація діагностики та лікування кардіопульмональних маніфестацій у хворих на анкілозивний спондилоартрит і артеріальну гіпертензію". Науковий керівник – д.мед. н, проф. Сміян С.І. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.

 • Панасюк Я.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – патологічна фізіологія. "Патогенетичне обгрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу (експериментальне дослідження)”. Науковий керівник – д.мед.н., проф. Корда М. М. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2017 р.

 • Заєць Т.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. „Механізми впливу кріоконсервованих фетальних нервових клітин на функціональний стан печінки у ранній період краніоскелетної травми”. Науковий керівник – д.мед.н., проф. Гудима А.А. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2014 р.

 • Криницька І.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія “Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)”. Науковий консультант – д. біол. наук, проф. Кліщ І.М. Тернопільський державний медичний університ, Тернопіль, 2013 р.

 • Бегош Н.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. “Вплив роботи за монітором комп'ютера на зорові функції осіб молодого віку”. Науковий керівник – проф. Вадзюк С.Н. Львів, 2013 р.

 • Габор Г. Г. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. „Структурно-функціональні особливості та динаміки апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого пошкодження легень”. Науковий керівник – проф. Боднар Я.Я. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2013 р.

 • Цимбалюк А.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.04 – патологічна фізіологія. «Патогенетичні особливості перебігу опікової хвороби за умов її експериментальної терапії подрібненим субстратом кріоліофілізованої ксеношкіри», науковий керівник – д. біол. наук, проф. Кліщ І.М. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2013 р.

 • Марущак М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія “Патогенез гострого ураження легень: роль оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих порушень”. Науковий консультант – проф. Бондаренко Ю.І. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2012 р.

 • Бакалець О.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.29 – клінічна алергологія. „Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції”. Науковий керівник – проф. Андрейчин М.А. Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України", Київ, 2009 р.

 • Марущак М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. “Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування”. Науковий керівник - проф. Андрейчин С.М., Івано-Франківський державний медичний університет, Івано-Франківськ, 2007.

 • Потіха Н.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. „Холінергічна регуляція серця у статевонезрілих щурів з експериментальним гіпотиреозом”. Науковий керівник – проф. В.В. Файфура. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2006 р.

 • Кліщ І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. “Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції”, науковий консультант – д. мед. наук, проф. Гонський Я.І. Інститут біології тварин УААН. – Львів, 2003.

 • Дзига С.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.04 – внутрішні хвороби. "Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотвидільної функції нирок та його корекція на етапі стаціонарного лікування." Науковий керівник - проф. Бакалюк О.Й., Івано-Франківський державний медичний університет, Івано-Франківськ, 2002 р.


Дисертації, захищені під керівництвом проф. І.М. Кліща:

 • Нестерук С.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія "Патогенетичне обгрунтування застосування низькомолекулярних пептидів з метою корекції ушкоджень рогівки при її непроникаючих травмах", науковий керівник – проф. Кліщ І.М., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2019 р.;

 • Верба Р.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія "Особливості перебігу гострого перитоніту на тлі гіпотиреозу в експерименті", науковий керівник – проф. Кліщ І.М., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2019 р.;

 • Фурка О.Б., Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія "Оксидативний статус та стан оксидантного захисту організму у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2", науковий керівник – проф. Кліщ І.М., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.;

 • Криницька І.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія “Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)”. Науковий консультант – д. біол. наук, проф. Кліщ І.М. Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2013 р.

 • Вадзюк Ю.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація. «Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози». Науковий керівник – д. біол. наук, проф. Кліщ І.М. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2017 р.


Дисертації, захищені під керівництвом проф. М.І. Марущак :

 • Максів Х.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - патологічна фізіологія. «Роль генетичних і метаболічних механізмів у розвитку гіпертонічної хвороби у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень». Науковий керівник – д.мед. н, проф. Марущак М.І. Тернопільський національний медичний університет, Тернопіль, 2020 р.

 • Худоб’як М.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія «Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку поєднаної скелетно-грудної травми у щурів та їх корекція». Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.

 • Савчук С.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія “Особливості окиснювальних процесів і стан ендогенної інтоксикації у щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі та їх корекція.” Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.

 • Ліснянська Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія “Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку хронічного ентероколіту на фоні стрептозотоцинового діабету в експерименті”. Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.

 • Копаниця О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія "Біохімічні механізми пошкодження тканин організму за умов експериментального застосування карагінану". Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.,Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2018 р.

 • Антонишин І.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія “Особливості оксидативного стресу та його залежність від макро- і мікроелементного складу крові і твердих тканин зуба за умови експериментального аліментарного ожиріння” Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2016 р.

 • Гембаровський М.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія “Патогенетичні особливості перебігу експериментального токсичного ураження парацетамолом за умов харчової депривації і його корекція”. Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2014 р.

Дисертації, захищені під керівництвом проф. І. Я. Криницької:

 • Пилипчук Т.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. «Особливості метаболізму кісткової тканини за умови експериментального синдрому тривалого стиснення». Науковий керівник – д.мед. н, проф. Криницька І.Я. Тернопільський національний медичний університет, Тернопіль, 2021 р.

 • Руцька А.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія “Статеві та вікові особливості оксидативних процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату” Науковий керівник – д.м.наук, проф. Криницька І.Я., Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, 2019 р.