1. "Оптимізація наукового підходу до вирішення актуальних питань практичної діяльності та фахової підготовки медсестер" (2021-2023 рр., керівник проф. С.О. Ястремська)

Виконавці: Марущак М.І., Криницька І.Я., Новак-Мазепа Х.О., Ціпкало А.І., Дужич Н.В., Двуліт М.М., Синенко М.Ю., Куць У.С.

  1. 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря» (2018-2022 рр., керівник проф. С.І. Сміян)

Виконавці: Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М., Бакалець О.В., Бегош Н.Б, Дзига С.В., Заєць Т.А., Габор Г.Г., Потіха Н.Я., Мартинюк І.А., Панасюк Я.В., Максів Х.Я., Мусієнко В.А., Вівсяна І.В., Новак-Мазепа Х.О., Ціпкало А.І., Дужич Н.В., Гомелюк Т.М., Луньова Т.І.

  1. 016U003390 Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція (2016-2020 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Гудима А.А.)

Виконавці: Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М., Бучко П.І.

  1. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу (2016-2019рр., керівник проф. Фіра Л.С.)

Виконавці: Марущак М.І., Криницька І.Я., Бучко П.І.

  1. 0113U001244 Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (2013-2017 рр., керівник проф. С.І. Сміян)

Виконавці: Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М., Бакалець О.В., Бегош Н.Б, Дзига С.В., Заєць Т.А., Габор Г.Г., Потіха Н.Я., Мартинюк І.А., Панасюк Я.В., Максів Х.Я.