1. 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря» (2018-2022 рр., керівник проф. С.І. Сміян)

  2. 016U003390 Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція (2016-2020 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Гудима А.А.)

  3. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу (2016-2019рр., керівник проф. Фіра Л.С.)

  4. 0113U001244 Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (2013-2017 рр., керівник проф. С.І. Сміян)