На кафедрі функціональної і лабораторної діагностики діє студентський науковий гурток. Виконання науково-дослідних робіт разом зі студентами – одне з найважливіших завдань науково-педагогічного складу кафедри.

На даний час у гуртку працює 10 студентів IІІ-VI курсів медичного факультету (куратор гуртка – канд. мед. наук Х. Я. Максів). На засіданнях наукового гуртка студенти виступають з доповідями на актуальні теми з клініко-лабораторної діагностики у внутрішній медицині, педіатрії, акушерстві та гінекології, функціональної діагностики у внутрішній медицині, детально обговорюють отримані результати досліджень з колегами та викладачами кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються актуальні питання внутрішньої медицини, питання використання фізикальних та сучасних лабораторно-інструментальних методів в діагностиці захворювань внутрішніх органів, лікування терапевтичної патології.

Щорічно про результати наукових досліджень студенти доповідають на міжнародних конгресах студентів та молодих вчених:

5 квітня 2021 р. у м. Ташкент (Узбекистан) відбулася міжнародна науково-практична конференція студентів "Инновационные подходы в рамках медицинских наук. Современные реали и перспективы", на якій представила свою роботу "Исследование показателей лейкоцитарной формулы у пациентов с коморбидним течением сахарного диабета 2 типа, ожирения и артериальной гипертензии" студентка 5 курсу (група ММ-503) Побігушка Оксана.

Побігушка Оксана під час участі у міжнародній науково-практичній конференції "Инновационные подходы в рамках медицинских наук. Современные реали и перспективы" у м. Ташкент, Узбекистан (2021 рік)


Кафедра надає великого значення і приділяє велику увагу роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична робота допомагає поглибити і закріпити теоретичні знання, а також підготувати молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи. Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця і складають одну із ключових складових його професійного успіху.

Члени СНГ обговорюють зміни мазка крові при гострому лейкозі (2019 рік)

К.м.н. Я.В. Панасюк коментує зміни мазка крові при при гемобластозах (2019 рік)

Активну консультативну та організаційну допомогу надають молодим науковцям проф. Марущак М.І, проф. І.М. Кліщ, проф. Криницька І.Я.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць. Студенти гуртківці приймають активну участь в моделюванні та проведенні експериментальних досліджень.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри в експерименті моделюють патологічні процеси на тваринах, досліджують механізми їх розвитку. Виявлені закономірності підтверджують результатами різноманітних функціональних методів обстеження в клініці, систематезують, аналізують та обгрунтовують їх.

Студенти проводять пневмотахометрію (2018 рік)

Підготовка до проведення експериментальних досліджень (2018 рік)

Моделювання хронічного гастоентероколіту (2018 рік)

Доц. Т.А. Заєць із членами кафедрального СНГ (2018 рік)

У плануванні наукової роботи студентів враховується не лише можливості клінічної бази кафедри, але і побажання студента займатись тим чи іншим напрямком науковим досліджень. Зокрема клінічною базою кафедри є пульмонологічне, гастроентерологічне ревматологічневідділення та відділення функціональної діагностики ТУЛ. Наукові зібрання проводяться почергово всіма викладачами кафедри у вигляді дискусій, конференцій, клінічних розборів тощо.

Працюючи у студентському науковому гуртку, молодь не тільки знайомиться з новими методами функціональної та клінічної діагностики, а також студенти-гуртківці виконують модельні експериментальні досліди у віварії, проводять дослідження біологічних рідин і тканин.

Моделювання поєднаної скелетно-грудної травми (2017 рік)

Забір тканин для проведення лабораторних досліджень (2017 рік)

Окрім моделювання патологічних процесів на тваринах, на базі кафедри студенти під керівництвом викладачів мають можливість самостійно виконувати різноманітні методи функціональної діагностики, зокрема: спірометрія, аудіометрія, електрокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ та АТ, ультразвукові методи. Члени студентського наукового гуртка зацікавлено опановують вказані методики, вчаться аналізувати їх результати відповідно до сучасних протоколів діагностики, приймають активну участь у встановленні клінічних діагнозів, диференціальної діагностики між супутньою патологією та контролі ефективності лікування. Особлива увага звертається на освоєння студентами медико-деонтологічних питань контакту з хворими, та умінню контактувати з медичним персоналом відділення та лікарні.

Студенти під час реєстрації та аналізу ЕКГ (2017 рік)

Колектив кафедри функціональної і лабораторної діагностики пишається своїми гуртківцями.

У 2013 році студент-гуртківець Виваль Микола виборов звання "Кращий студент-науковець Тернопілля", став призером (1 місце) Х міжнародної студентської конференції "Перший крок у науку 2013" у м. Вінниці і XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених у м. Тернополі.

Виваль Микола під час виконання експерименту (2013 рік)

"Кращий студент-науковець Тернопілля" - Виваль Микола (2013 рік)

Одні з кращих гуртківців здобувають призові місця на конференціях та публікують наукові здобутки у міжнародних фахових журналах (Осінчук Р.Р., Шумеляк А.М., Підгайна І.Я.).

Наукові роботи гуртківців Пірус І.В. та Гевко У.В. були подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з медико-біологічних наук та високо оцінені членами журі.

К.мед.н. Я.В. Панасюк і члени кафедрального СНГ під час обговорення змін в гінекологічних мазках при бактеріальному вагінозі (2018 рік)